هتل ۵ستاره آسکا واشنگتن ریزورت Aska Washington Resort Hotel

هتل 5ستاره آسکا واشنگتن ریزورت در 100 متری ساحل خلیج