هتل ۳ ستاره شیراک ار منستان

هتل شیراک ایروان در ضلع جنوبی میدان جمهوری و در مرکز