جزیره پنانگ – مالزی

جزیره پنانگ که در تنگه مالاکا در سواحل شمال غربی غرب