آفر تور مالزی خرداد ۹۵

تور مالزی ۲۹JUN تعداد محدود PASEFIC EXPRESS 2,120,000 sani- swiss inn 2,140,000 SANDPIPER 2,190,000 FLAMINGO 2,230,000 ARENA STAR 2,280,000 GRAND SEASON 2,370,000 FEDERAL 2,420,000 DORSET REGENCY /SWISS GARDEN 2,470,000 ROYAL […]

مالزی ۳۱ فروردین

تور مالزی ویژه بهار ۹۵ نرخ ویژه تور مالزی با پروازایران ایر سانی/ سند پیپر / ویرا = ۱۷۴۰۰۰۰ آرنا استار = ۱۷۵۰۰۰۰ داینستی = ۱۷۵۰۰۰۰ فلامینگو = ۱۸۱۰۰۰۰ می […]