شهر بازی بانکوک

شهر بازی رویایی بانکوک شهر بازی دریم ورلد خارج از شهر واقع شده و به بخشهای دریم ورلد پلازا ، باغ رویایی سرزمین خیالی و سرزمین ماجرا تقسیم شده است. […]