پرداخت آنلاين وجه

این درگاه فقط صرفا جهت واریز وجه به حساب آژانس آنیل پرواز میباشد حتما قبل از واریز کردن و بعد از واریزی ، میزان واریزی را با همکاران بررسی نمایید./
برای واریز عوارض خروج از کشور به لینک زیر مراجعه نمایید./

پرداخت عوارض خروج

.