دریافت نشان اعتماد دوستاره از وزارت صنعت و معدن و مرکز تجارت الکترونیک

دریافت نماد معتبر و ثبت شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی

عنوان بانوی نخبه و کارآفرین ایران در سال ۹۴

مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی کشور

مجوز فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری