نکته مهم

در این بخش تورها و قیمت ها فقط برای تاریخ ذکر شده مورد تایید می باشد

آفر تور استانبول

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۱ خرداد ۱۳۹۶معتبر میباشد

آفر ویژه استانبول برای تاریخ ۴ خرداد با پرواز تابان ۵ شب و ۶ روز

GURUR 3*…….910
SABENA 3*……950
GRAND LIZA 3* …..950
TOPKAPI 3*……950
MARINEM 4*….990
FERONYA 4*…….1.010
TULIP CITY 4*…..1.010
TULIP PERA 4*……..1.070
PERA ROSE 4*………1.070
GRAND DE PERA 4*……1.170
BENTLEY BY MOLTON 4*…….1.170
LUASUS PALACE 5*………1.170
SURMELI 5*…….1.210
GOLDEAN PARK 4*…….1.190
AVANTGARD 4*…….1.195
PALAZZO DONIZETTI 5*……1.220
HILTON PAKRSA 4*……1.280
RIXSOS ELYSIUM 5*…….1.345
POINT 5*……1.410
RENAISSANCE BOSFOROS 5*….1.410
LE MERIDIEN 5*…….1.430
CONRAD 5*…….1.540

آفر پرواز تهران تفلیس خرداد ماه

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶معتبر میباشد

قیمت پرواز تفلیس با تابان ویژه خرداد

پرواز تفلیس با هواپیمایی تابان
TBILISI TABAN AIR 05% COM
۲۳MAY 09:30 TO 25MAY 18:30—790.000
۲۳MAY 09:30 TO 26MAY 11:30—790.000
۲۳MAY 09:30 TO 30MAY 11:30—790.000
۲۵MAY 16:15 TO 29MAY 11:00—790.000
۲۵MAY 16:15 TO 01JUN 18:00—790.000
۲۶MAY 09:30 TO 30MAY 11:30—790.000
۲۶MAY 09:30 TO 02JUN 11:30—790.000
۲۹MAY 09:00 TO 01JUN 18:30—790.000
۲۹MAY 09:00 TO 05JUN 11:00—1.590.000
۳۰MAY 09:30 TO 02JUN 11:30—790.000
۳۰MAY 09:30 TO 06JUN 11:30—1.590.000
۰۱JUN 16:15 TO 05JUN 11:00—1.590.000
۰۱JUN 16:15 TO 08JUN 18:30—1.590.000
۰۲JUN 09:30 TO 06JUN 11:30—1.590.000
۰۲JUN 09:30 TO 09JUN 11:30—1.590.000

نرخ آفر گرجستان

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶معتبر میباشد

نرخهای آفر ۱۹-۲۲ و ۲۱-۲۴ می
LIKE/HILTOP/POLO…DBL 690 SNG 860
GNG 4* DBL 860 SNG 1160
GOLDEN PALAC4*/COLOMBI DBL 920 SNG 1320
BASILON 4* DBL 920 SNG…۱۲۲۰ فول گارانتی مرکز شهر. تحویل مدارک در لحظه
GREEN QUEEN 4* DBL 1070 SNG 1500 فول گارانتی مرکز شهر. تحویل مدارک درلحظه
PREFERENC5* DBL 1160 SNG 1750
نرخ تفلیس۱۷-۲۱ ماه می
Basilon 4*
Dbl 1140 sng 1540
Green queen 4*
Dbl 1360 sng 1820
هتل های فوق فول گارانتی و مرکز شهر می باشد
نرخهای آفر ۱۴ به ۱۷

BASILON 4* DBL 920 SNG…۱۲۲۰ فول گارانتی مرکز شه. تحویل مدارک در لحظه
GREEN QUEEN 4* DBL 1070 SNG 1500 فول گارانتی مرکز شهر. تحویل مدارک درلحظه

آفر ویژه تور دبی

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶معتبر میباشد

آفر ویژه تور دبی برای اردیبهشت

هواپیمایی ایر عربیا
هواپیمایی ماهان + ۱۶۰

Phoenix3*hb……………1080
Signature inn3*hb……1095
——————————————
Abjar grand4*hb……….1180
Grand excelsior4*bb…1195
Suba4*bb………………….1195
Avenue4*bb………………1220
Raintree4*hb……………..1280
Hyatt place4*bb…………1280
——————————————-
Asiana5*bb…………………1310
Millennium plaza5*bb….1380
Hyatt regency creek5*bb.1480

۸۸۸۴۹۳۲۴

آفر بلیط استانبول با اطلس جت

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶معتبر میباشد

قیمت بلیط استانبول با پرواز اطلس جت

۰۷-۱۱  may   ۹۱۰.۰۰۰
۰۸-۱۲  may   ۹۱۰.۰۰۰
۰۹-۱۳  may   ۹۱۰.۰۰۰
۱۰-۱۴  may   ۹۱۰.۰۰۰

آفر بلیط استانبول

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶معتبر میباشد

استانبول با هواپیمایی تابان

۳۰APR 19:30 TO 01MAY 22:25—850.000
۳۰APR 19:30 TO 02MAY 22:25—850.000
۳۰APR 19:30 TO 03MAY 22:25—850.000
۳۰APR 19:30 TO 04MAY 23:25—850.000
۳۰APR 19:30 TO 05MAY 22:25—950.000
۰۱MAY 19:30 TO 02MAY 22:25—890.000
۰۱MAY 19:30 TO 03MAY 22:25—890.000
۰۱MAY 19:30 TO 04MAY 23:25—890.000
۰۱MAY 19:30 TO 05MAY 22:25—950.000
۰۱MAY 19:30 TO 06MAY 23:25—950.000
۰۱MAY 19:30 TO 07MAY 22:25—890.000
۰۱MAY 19:30 TO 08MAY 22:25—890.000
۰۲MAY 19:30 TO 06MAY 23:25—950.000
۰۲MAY 19:30 TO 07MAY 22:25—890.000
۰۲MAY 19:30 TO 08MAY 22:25—890.000
۰۲MAY 19:30 TO 09MAY 22:25—890.000
۰۳MAY 19:30 TO 07MAY 22:25—850.000
۰۳MAY 19:30 TO 08MAY 22:25—850.000
۰۳MAY 19:30 TO 09MAY 22:25—850.000
۰۳MAY 19:30 TO 10MAY 22:25—850.000
۰۴MAY 20:30 TO 08MAY 22:25—790.000
۰۴MAY 20:30 TO 09MAY 22:25—790.000
۰۴MAY 20:30 TO 10MAY 22:25—790.000
۰۵MAY 19:30 TO 08MAY 22:25—790.000
۰۵MAY 19:30 TO 09MAY 22:25—790.000
۰۵MAY 19:30 TO 10MAY 22:25—790.000
۰۶MAY 20:30 TO 07MAY 22:25—790.000
۰۶MAY 20:30 TO 08MAY 22:25—790.000
۰۶MAY 20:30 TO 09MAY 22:25—790.000
۰۶MAY 20:30 TO 10MAY 22:25—790.000
۰۶MAY 20:30 TO 11MAY 23:25—790.000
۰۶MAY 20:30 TO 12MAY 22:25—890.000
۰۷MAY 19:30 TO 08MAY 22:25—790.000
۰۷MAY 19:30 TO 09MAY 22:25—790.000
۰۷MAY 19:30 TO 10MAY 22:25—790.000
۰۷MAY 19:30 TO 11MAY 23:25—790.000
۰۷MAY 19:30 TO 12MAY 22:25—790.000

۸۸۸۴۹۳۲۴

آفر بلیط تفلیس

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶معتبر میباشد

پرواز تفلیس با هواپیمایی تابان

۰۱MAY 09:00 TO 04MAY 11:00—499.000
۰۱MAY 09:00 TO 08MAY 11:00—499.000
۰۲MAY 09:30 TO 05MAY 11:30—499.000
۰۲MAY 09:30 TO 09MAY 11:30—499.000
۰۴MAY 09:00 TO 08MAY 11:00—499.000
۰۴MAY 09:00 TO 11MAY 11:00—499.000
۰۵MAY 09:30 TO 09MAY 11:30—499.000
۰۵MAY 09:30 TO 12MAY 11:30—499.000
۰۸MAY 09:00 TO 11MAY 11:00—499.000
۰۸MAY 09:00 TO 15MAY 11:00—499.000
۰۹MAY 09:30 TO 12MAY 11:30—499.000
۰۹MAY 09:30 TO 16MAY 11:30—499.000
۱۱MAY 09:00 TO 15MAY 11:00—499.000
۱۱MAY 09:00 TO 18MAY 11:00—499.000
۱۲MAY 09:30 TO 16MAY 11:30—499.000
۱۲MAY 09:30 TO 19MAY 11:30—499.000
۱۵MAY 09:00 TO 18MAY 11:00—799.000
۱۵MAY 09:00 TO 22MAY 11:00—799.000
۱۶MAY 09:30 TO 19MAY 11:30—799.000
۱۶MAY 09:30 TO 23MAY 11:30—799.000
۱۸MAY 09:00 TO 22MAY 11:00—799.000
۱۸MAY 09:00 TO 25MAY 11:00—799.000
۱۹MAY 09:30 TO 23MAY 11:30—699.000
۱۹MAY 09:30 TO 26MAY 11:30—699.000

۸۸۸۴۹۳۲۴

آفر مالزی با ایر آسیا

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶معتبر میباشد

آفر تور کوالامپور با پرواز ایرآسیا

تاریخ ١١ ، می

SAND PIPER     ۱۴۹۰
MAYTOWER     ۱۶۵۰
GRAND SEASON     ۱۶۹۰
OASIA HOTEL    ۱۹۵۰
ROYAL BINTANG      ۱۷۹۰
CORUS /CONCORD    ۲۰۹۰
SWISS GARDEN HOTEL     ۲۰۹۰
PACIFIC REGENCY   ۱۹۹۰
ISTANA    ۲۰۹۰
ROYAL CHULAN     ۲۱۵۰
SHERATON    ۲۲۵۰
INTERCONTINENTAL     ۲۲۹۰

JW MARIOTT     ۲۸۵۰

۸۸۸۴۹۳۲۴

آفر تور ارمنستان

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶معتبر میباشد

تور ارمنستان با پرواز آسمان
۳شب و ۴ روز

نورک ۳* ۱۱۲۰
شیراک ۳* ۱۱۷۰
نایری ۳* ۱۱۷۰
آرارات۴* ۱۲۹۰
آکواتک ۴* ۱۲۵۰
رویال پلازا ۴* ۱۳۴۰
هیلتون ۵* ۱۵۵۰
رادیسون بلو ۵* ۱۶۵۰
گلدن تولیپ ۵ * ۱۷۵۰

۸۸۸۴۹۳۲۴

قیمت بلیط ماهان مالزی

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۳۰ فروردین ۱۳۹۶معتبر میباشد

آمار پرواز کوالالامپور ماهان
🇲🇾

۰۳-۱۱ MAY
۱.۹۱۳.۵۰۰ T

۰۵-۱۳ MAY
۱.۷۸۰.۰۰۰ T

۰۷-۱۵ MAY
۱.۹۱۳.۵۰۰ T

۱۰-۱۸ MAY
۱.۶۴۴.۷۵۰ T

صفحه 2 از 10 1 2 3 4 10

راهنمای سفر