اعتبار تور از: 25 اسفند _|_ تا: 10 فروردین _|_ مدت اقامت: 5 شب و 6 روز

تور تفلیس نوروز ۹۷

تاریخ رفت در  25 اسفند ماه دارای 300/000 تومان و در تاریخ های 26 اسفند ماه و 9 ، 10 فروردین ماه 200/000 تومان کاهش نرخ می باشد. تاریخ های رفت 28 ، 29 اسفند ماه و 5،4،3،2،1 فروردین ماه 400/000 تومان و در تاریخ های 8،7،6 فروردین ماه 200/000 شامل افزایش نرخ می باشد.
نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
Asteriom palace ☆☆☆ / BB ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۵۱۵/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Marcel lux inn ☆☆☆ / BB ۱/۷۶۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Nista eurasia ☆☆☆ / BB ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۶۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Kopala tskneti ☆☆☆☆ / BB ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۶۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Gremi new kopala ☆☆☆☆ / BB ۱/۸۷۵/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۶۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Flamingo ☆☆☆☆ / BB ۱/۸۸۰/۰۰۰ ۲/۴۱۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

English home ☆☆☆☆ / BB ۱/۹۳۵/۰۰۰ ۲/۵۲۰/۰۰۰ ۱/۶۹۵/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Sky georgia ☆☆☆☆ / BB ۱/۹۹۵/۰۰۰ ۲/۶۴۰/۰۰۰ ۱/۵۸۵/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

beamond garden ☆☆☆☆ / BB ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۷۶۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Iveria inn ☆☆☆☆ / BB ۲/۱۱۵/۰۰۰ ۲/۷۶۰/۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Betlem ☆☆☆☆ / BB ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۲/۹۹۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Primavera ☆☆☆☆ / BB ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۲/۹۹۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Dolabauri ☆☆☆☆ / BB ۲/۲۳۰/۰۰۰ ۳/۱۱۰/۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Ameri plaza ☆☆☆☆ / BB ۲/۳۲۵/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Grove design ☆☆☆☆ / BB ۲/۴۱۰/۰۰۰ ۳/۴۶۵/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Grako metekhi ☆☆☆☆ / BB ۲/۴۶۵/۰۰۰ ۳/۴۶۵/۰۰۰ ۲/۰۴۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

City center ☆☆☆☆ / BB ۲/۵۲۵/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

L.M club ☆☆☆☆ / BB ۲/۵۸۵/۰۰۰ ۳/۸۲۰/۰۰۰ ۱/۹۴۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Preference ☆☆☆☆☆ / BB ۲/۶۴۰/۰۰۰ ۳/۹۳۵/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Mercure musiem ☆☆☆☆ / BB ۲/۶۴۰/۰۰۰ ۳/۹۳۵/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Ambasadori historical ☆☆☆☆ / BB ۲/۶۴۰/۰۰۰ ۳/۹۳۵/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

توضیحات:

  1. نرخ کودک زیر ۲ سال ۳۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
  2. مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده آژانس ثبت نام کننده و یا مسافر می باشد و شرکت آنیل پرواز هیچ گونه مسولیتی ندارد.

خدمات:

  • ۵ شب اقامت در هتل با صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارس زبان