اعتبار تور از: 25 اسفند _|_ تا: 10 فروردین _|_ مدت اقامت: 5 شب و 6 روز

تور تفلیس نوروز ۹۷

تاریخ رفت در  25 اسفند ماه دارای 300/000 تومان و در تاریخ های 26 اسفند ماه و 9 ، 10 فروردین ماه 200/000 تومان کاهش نرخ می باشد. تاریخ های رفت 28 ، 29 اسفند ماه و 5،4،3،2،1 فروردین ماه 400/000 تومان و در تاریخ های 8،7،6 فروردین ماه 200/000 شامل افزایش نرخ می باشد.
نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
Asteriom palace

☆☆☆ / BB

۱/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۵۱۵/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Marcel lux inn

☆☆☆ / BB

۱/۷۶۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Nista eurasia

☆☆☆ / BB

۱/۸۲۰/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۶۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Kopala tskneti

☆☆☆☆ / BB

۱/۸۲۰/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۶۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Gremi new kopala

☆☆☆☆ / BB

۱/۸۷۵/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۶۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Flamingo

☆☆☆☆ / BB

۱/۸۸۰/۰۰۰ ۲/۴۱۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

English home

☆☆☆☆ / BB

۱/۹۳۵/۰۰۰ ۲/۵۲۰/۰۰۰ ۱/۶۹۵/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Sky georgia

☆☆☆☆ / BB

۱/۹۹۵/۰۰۰ ۲/۶۴۰/۰۰۰ ۱/۵۸۵/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

beamond garden

☆☆☆☆ / BB

۲/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۷۶۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Iveria inn

☆☆☆☆ / BB

۲/۱۱۵/۰۰۰ ۲/۷۶۰/۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Betlem

☆☆☆☆ / BB

۲/۱۷۰/۰۰۰ ۲/۹۹۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Primavera

☆☆☆☆ / BB

۲/۱۷۰/۰۰۰ ۲/۹۹۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Dolabauri

☆☆☆☆ / BB

۲/۲۳۰/۰۰۰ ۳/۱۱۰/۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Ameri plaza

☆☆☆☆ / BB

۲/۳۲۵/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Grove design

☆☆☆☆ / BB

۲/۴۱۰/۰۰۰ ۳/۴۶۵/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Grako metekhi

☆☆☆☆ / BB

۲/۴۶۵/۰۰۰ ۳/۴۶۵/۰۰۰ ۲/۰۴۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

City center

☆☆☆☆ / BB

۲/۵۲۵/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

L.M club

☆☆☆☆ / BB

۲/۵۸۵/۰۰۰ ۳/۸۲۰/۰۰۰ ۱/۹۴۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Preference

☆☆☆☆☆ / BB

۲/۶۴۰/۰۰۰ ۳/۹۳۵/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Mercure musiem

☆☆☆☆ / BB

۲/۶۴۰/۰۰۰ ۳/۹۳۵/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

Ambasadori historical

☆☆☆☆ / BB

۲/۶۴۰/۰۰۰ ۳/۹۳۵/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

توضیحات:

  1. نرخ کودک زیر ۲ سال ۳۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
  2. مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده آژانس ثبت نام کننده و یا مسافر می باشد و شرکت آنیل پرواز هیچ گونه مسولیتی ندارد.

خدمات:

  • ۵ شب اقامت در هتل با صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارس زبان