آمار پروازپوینت باکو ماهان

: ۲۱jul _ 25jul ✿ ✿ ۱۴۹۰
: ۲۱jul _ 27jul ✿ ✿ ۱۰۷۵
:۲۱jul _ 28jul ✿ ✿ ۱۰۷۵

:۲۵jul _ 27jul ✿ ✿ ۹۹۹
:۲۵jul _ 28jul ✿ ✿ ۹۹۰
: ۲۵jul _ 01AUG ✿ ✿ ۹۹۹

:۲۷jul _ 01AUG ✿ ✿ ۸۲۰
:۲۷jul _ 03AUG ✿ ✿ ۸۲۰

: ۲۸jul _ 01AUG ✿ ✿ ۸۲۰
: ۲۸jul _ 03AUG ✿ ✿ ۸۲۰
: ۲۸jul _ 04AUG ✿ ✿ ۱۲۵۰

: ۰۱AUG _ 03AUG ✿ ✿ ۹۷۵
:۰۱AUG _ 04AUG ✿ ✿ ۱۱۵۰
: ۰۱AUG _ 08AUG ✿ ✿ ۹۷۵

: ۰۳AUG _ 08AUG ✿ ✿ ۸۲۰
: ۰۳AUG _ 10AUG ✿ ✿ ۸۲۰

:۰۴AUG _ 08AUG ✿ ✿ ۸۲۰
:۰۴AUG _ 10AUG ✿ ✿ ۸۲۰
: ۰۴AUG _ 11AUG ✿ ✿ ۸۲۰

: ۰۸AUG _ 10AUG ✿ ✿ ۸۲۰
:۰۸AUG _ 11AUG ✿ ✿ ۸۲۰
: ۰۸AUG _ 15AUG ✿ ✿ ۸۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *