تور مشهد ویژه ولادت حضرت علی – تور هوایی مشهد – تاریخ ۲۱ اردیبهشت به ۲۳ اردیبهشت

از تــهران به مشهد ۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه ۰۹:۱۰ ۱۰:۲۵ ۵۲۱۱    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از تــهران به مشهد ۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه ۰۹:۴۵ ۱۱:۰۰ ۴۳۲۸    B-MD    کاسـپین
On Time
از تــهران به مشهد ۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه ۱۱:۳۰ ۱۲:۴۵ ۱۲۳۲    ۱۰۰    قشم ایر
On Time
از تــهران به مشهد ۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه ۱۲:۴۰ ۱۴:۱۰ ۵۲۳۳    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از تــهران به مشهد ۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه ۱۴:۱۵ ۱۵:۳۰ ۴۰۷۵    B-MD    زاگــــرس
On Time
از تــهران به مشهد ۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه ۱۵:۵۰ ۱۷:۰۵ ۴۰۴۷    B-MD    زاگــــرس
On Time
از تــهران به مشهد ۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه ۲۱:۵۰ ۲۳:۰۵ ۵۲۱۳    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از مشهد به تــهران ۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه ۱۱:۳۰ ۱۲:۴۵ ۵۲۱۲    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از مشهد به تــهران ۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه ۱۱:۴۵ ۱۳:۰۰ ۷۰۶۸    B-MD    کیش ایر
On Time
از مشهد به تــهران ۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه ۱۲:۱۵ ۱۳:۳۰ ۴۰۴۲    B-MD    زاگــــرس
On Time
از مشهد به تــهران ۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه ۱۴:۱۰ ۱۵:۴۰ ۵۲۳۴    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از مشهد به تــهران ۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه ۱۸:۱۵ ۱۹:۳۰ ۴۰۴۸    B-MD    زاگــــرس
On Time
از مشهد به تــهران ۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه ۱۸:۵۰ ۲۰:۰۵ ۵۲۳۰    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از مشهد به تــهران ۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه ۲۲:۳۰ ۰۰:۰۰ ۵۲۳۶    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از مشهد به تــهران ۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه ۲۳:۵۹ ۰۱:۱۴ ۵۲۱۴    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
  هتل
هتل قیمت تور برای هر نفر خدمات رایگان نوع اتاق وضعیت
۳,۰۵۰,۰۰۰    ۰% صبحانه دو تخته تایید شده
۳,۰۵۰,۰۰۰    ۰% صبحانه+ ناهار +شام دو تخته تایید شده
۳,۰۵۰,۰۰۰    ۰% فولبرد دو تخته تایید شده
۳,۱۵۰,۰۰۰    ۰% صبحانه ۲تخته تایید شده
۳,۱۵۰,۰۰۰    ۰% صبحانه +ناهار +شام ۲تخته تایید شده
۳,۳۰۰,۰۰۰    ۰% صبحانه و ناهارو شام ۲تخته تایید شده
۳,۸۵۰,۰۰۰    ۰% صبحانه – نهار – شام دو تخته تایید شده
۳,۹۰۰,۰۰۰    ۰% صبحانه +ناهار +شام – استخر _ سونا_ جکوزی ۲تخته تایید شده