تور مشهد ویژه ولادت حضرت علی – تور هوایی مشهد – تاریخ ۲۱ اردیبهشت به ۲۳ اردیبهشت

از تــهران به مشهد۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه۰۹:۱۰۱۰:۲۵۵۲۱۱    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از تــهران به مشهد۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه۰۹:۴۵۱۱:۰۰۴۳۲۸    B-MD    کاسـپین
On Time
از تــهران به مشهد۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه۱۱:۳۰۱۲:۴۵۱۲۳۲    ۱۰۰    قشم ایر
On Time
از تــهران به مشهد۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه۱۲:۴۰۱۴:۱۰۵۲۳۳    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از تــهران به مشهد۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه۱۴:۱۵۱۵:۳۰۴۰۷۵    B-MD    زاگــــرس
On Time
از تــهران به مشهد۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه۱۵:۵۰۱۷:۰۵۴۰۴۷    B-MD    زاگــــرس
On Time
از تــهران به مشهد۹۳/۰۲/۲۱  یکشنبه۲۱:۵۰۲۳:۰۵۵۲۱۳    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از مشهد به تــهران۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه۱۱:۳۰۱۲:۴۵۵۲۱۲    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از مشهد به تــهران۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه۱۱:۴۵۱۳:۰۰۷۰۶۸    B-MD    کیش ایر
On Time
از مشهد به تــهران۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه۱۲:۱۵۱۳:۳۰۴۰۴۲    B-MD    زاگــــرس
On Time
از مشهد به تــهران۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه۱۴:۱۰۱۵:۴۰۵۲۳۴    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از مشهد به تــهران۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه۱۸:۱۵۱۹:۳۰۴۰۴۸    B-MD    زاگــــرس
On Time
از مشهد به تــهران۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه۱۸:۵۰۲۰:۰۵۵۲۳۰    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از مشهد به تــهران۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه۲۲:۳۰۰۰:۰۰۵۲۳۶    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
از مشهد به تــهران۹۳/۰۲/۲۳  سه شنبه۲۳:۵۹۰۱:۱۴۵۲۱۴    B-MD    آتـــــــــــا
On Time
  هتل
هتلقیمت تور برای هر نفرخدمات رایگاننوع اتاقوضعیت
۳,۰۵۰,۰۰۰    ۰%صبحانهدو تختهتایید شده
۳,۰۵۰,۰۰۰    ۰%صبحانه+ ناهار +شامدو تختهتایید شده
۳,۰۵۰,۰۰۰    ۰%فولبرددو تختهتایید شده
۳,۱۵۰,۰۰۰    ۰%صبحانه۲تختهتایید شده
۳,۱۵۰,۰۰۰    ۰%صبحانه +ناهار +شام۲تختهتایید شده
۳,۳۰۰,۰۰۰    ۰%صبحانه و ناهارو شام۲تختهتایید شده
۳,۸۵۰,۰۰۰    ۰%صبحانه – نهار – شامدو تختهتایید شده
۳,۹۰۰,۰۰۰    ۰%صبحانه +ناهار +شام – استخر _ سونا_ جکوزی۲تختهتایید شده