اعتبار تور از: 26 اسفند _|_ تا: 6 فروردین _|_ مدت اقامت: 7 شب و 8 روز

تور مالزی نوروز ۹۷

                                                                                                                                         * ویژه نوروز 97 *

نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
Sandpiper ☆☆☆ / BB ۴/۳۴۳/۰۰۰ ۴/۴۷۳/۰۰۰ ۴/۲۸۵/۰۰۰ ۴/۱۵۷/۰۰۰

Sani Hotel ☆☆☆ / BB ۴/۳۸۵/۰۰۰ ۴/۵۵۳/۰۰۰ ۴/۲۹۸/۰۰۰ ۴/۲۱۲/۰۰۰

Flamingo ☆☆☆☆ / BB ۴/۴۶۹/۰۰۰ ۴/۶۳۷/۰۰۰ ۴/۳۶۱/۰۰۰ ۴/۲۱۲/۰۰۰

Soleil ☆☆☆ / BB ۴/۴۷۹/۰۰۰ ۴/۶۳۷/۰۰۰ ۴/۳۶۶/۰۰۰ ۴/۲۱۲/۰۰۰

Metro hotel ☆☆☆ / BB ۴/۵۴۲/۰۰۰ ۴/۸۵۸/۰۰۰ ۴/۴۵۸/۰۰۰ ۴/۲۳۳/۰۰۰

Grand season ☆☆☆☆ / BB ۴/۶۲۲/۰۰۰ ۴/۹۴۱/۰۰۰ ۴/۴۹۲/۰۰۰ ۴/۲۹۲/۰۰۰

Royal chulan bintang ☆☆☆☆ / BB ۴/۷۶۷/۰۰۰ ۵/۲۰۳/۰۰۰ ۴/۶۴۴/۰۰۰ ۴/۳۳۸/۰۰۰

Metro 360 ☆☆☆☆ / BB ۴/۷۷۵/۰۰۰ ۵/۲۴۵/۰۰۰ ۴/۶۴۴/۰۰۰ ۴/۳۹۵/۰۰۰

Furama ☆☆☆☆ / BB ۴/۷۷۵/۰۰۰ ۵/۲۴۵/۰۰۰ ۴/۶۴۴/۰۰۰ ۴/۳۵۹/۰۰۰

Swiss garden ☆☆☆☆ / BB ۴/۷۹۳/۰۰۰ ۵/۳۳۵/۰۰۰ ۴/۶۷۸/۰۰۰ ۴/۳۲۵/۰۰۰

Royal hotel ☆☆☆☆ / BB ۴/۷۹۳/۰۰۰ ۵/۲۵۵/۰۰۰ ۴/۶۴۹/۰۰۰ ۴/۳۵۹/۰۰۰

Novotel Kuala ☆☆☆☆ / BB ۴/۸۷۷/۰۰۰ ۵/۴۹۴/۰۰۰ ۴/۷۵۴/۰۰۰ ۴/۳۵۹/۰۰۰

Pacific regency ☆☆☆☆☆ / BB ۴/۹۰۸/۰۰۰ ۵/۷۱۴/۰۰۰ ۴/۷۸۰/۰۰۰ ۴/۳۶۷/۰۰۰

توضیحات:

  • نرخ کودک ۴۵۰/۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • استفاده از جایگاه CIP برای هر طرف ۳۷۰/۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

 

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان – ترانسفر فرودگاهی – یک گشت شهری با ناهار – بیمه