اعتبار تور از: 29 تیر _|_ تا: 5 مرداد _|_ مدت اقامت: 6 شب و 7 روز

تور مارماریس

نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
halici hotel

☆☆☆☆ / ALL

۳/۴۴۵/۰۰۰ ۴/۳۳۵/۰۰۰ ۲/۳۴۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

palmera hotel

☆☆☆☆ / ALL

۳/۴۹۵/۰۰۰ ۴/۳۸۵/۰۰۰ ۲/۳۵۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

letoile hotel

☆☆☆☆ / ALL

۳/۶۴۵/۰۰۰ ۴/۶۱۵/۰۰۰ ۲/۴۲۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

diana hotel

☆☆☆☆ / ALL

۳/۹۵۵/۰۰۰ ۵/۰۷۵/۰۰۰ ۲/۲۸۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

sesin hitel

☆☆☆☆ / ALL

۴/۱۲۵/۰۰۰ ۵/۳۲۵/۰۰۰ ۲/۶۶۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

mirage world

☆☆☆☆☆ / UALL

۴/۳۷۵/۰۰۰ ۵/۶۹۵/۰۰۰ ۲/۷۹۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

club viva

☆☆☆☆ / ALL

۴/۶۴۵/۰۰۰ ۶/۰۹۵/۰۰۰ ۲/۹۲۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

nimara beach resort

☆☆☆☆☆ / ALL

۴/۷۹۵/۰۰۰ ۶/۳۳۵/۰۰۰ ۲/۹۹۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

luna beache

☆☆☆☆☆ / UALL

۵/۴۷۵/۰۰۰ ۷/۴۷۵/۰۰۰ ۳/۳۸۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

green nature resort

☆☆☆☆☆ / ALL

۵/۵۴۵/۰۰۰ ۷/۴۷۵/۰۰۰ ۳/۳۸۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

grand pasa

☆☆☆☆☆ / ALL

۵/۹۹۵/۰۰۰ ۸/۱۸۵/۰۰۰ ۳/۶۱۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

golden rock beach

☆☆☆☆☆ / ALL

۶/۱۹۵/۰۰۰ ۸/۴۵۵/۰۰۰ ۳/۷۲۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

elegance hotel

☆☆☆☆☆ / ALL

۷/۵۴۵/۰۰۰ ۱۰/۳۹۵/۰۰۰ ۴/۳۵۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

marmaris palas

☆☆☆☆☆ / ALL

۸/۹۳۵/۰۰۰ ۱۲/۵۲۵/۰۰۰ ۵/۰۹۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

club turban

☆☆☆☆☆ / UALL

۹/۵۳۵/۰۰۰ ۱۳/۳۸۵/۰۰۰ ۵/۳۴۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

grand azur

☆☆☆☆☆ / UALL

۱۰/۸۳۵/۰۰۰ ۱۵/۳۲۵/۰۰۰ ۵/۹۹۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

hilton dalaman

☆☆☆☆☆ / UALL

۱۱/۱۲۵/۰۰۰ ۱۵/۷۶۵/۰۰۰ ۶/۱۴۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

توضیحات:

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان (دنیزلی) – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – ۶شب و ۷ روز اقامت در هتل

توضیحات: