اعتبار تور از: 27 اسفند _|_ تا: 10 فروردین _|_ مدت اقامت: 5 شب و 6 روش

تور تفلیس نوروز ۹۷

ویژه نوروز 97

نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
Asterion palace ☆☆☆ / BB ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۵۱۵/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

۲۰ دقیقه تا مرکز

Marcell lux inn ☆☆☆☆ / BB ۱/۷۶۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

Nista eurasia ☆☆☆ / BB ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۶۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

مرکز شهر

kopala tskneti ☆☆☆☆ / BB ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۶۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

Gremi new kopalla ☆☆☆☆ / BB ۱/۸۷۵/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۶۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

مرکز شهر

Flamingo ☆☆☆☆ / BB ۱/۸۸۰/۰۰۰ ۲/۴۱۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

English home ☆☆☆☆ / BB ۱/۹۳۵/۰۰۰ ۲/۵۲۰/۰۰۰ ۱/۶۹۵/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

Sky georgia ☆☆☆☆ / BB ۱/۹۹۵/۰۰۰ ۲/۶۴۰/۰۰۰ ۱/۵۸۵/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

مرکز شهر

Beamond Garden ☆☆☆☆ / BB ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۲/۷۶۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

مرکز شهر

Iveria inn ☆☆☆☆ / BB ۲/۱۱۵/۰۰۰ ۲/۷۶۰/۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

Betlem ☆☆☆☆ / BB ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۲/۹۹۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

مرکز شهر

Primavera ☆☆☆☆ / BB ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۲/۹۹۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

مرکز شهر

MERCURE ☆☆☆☆☆ / BB ۲/۶۴۰/۰۰۰ ۳/۹۳۵/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

مرکز شهر

Grove design ☆☆☆☆ / BB ۲/۴۱۰/۰۰۰ ۳/۴۶۵/۰۰۰ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

مرکز شهر

Groka metekhi ☆☆☆☆ / BB ۲/۴۶۵/۰۰۰ ۳/۴۶۵/۰۰۰ ۲/۰۴۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

مرکز شهر

Coty center ☆☆☆☆ / BB ۲/۵۲۵/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۱۷۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰

مرکز شهر

توضیحات:

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت پرواز زاگرس – اقانت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی

توضیحات:

  • حداقل اعتبار پاسپورت برای ورود به کشور گرجستان۷ ماه می باشد.
  • نرخ کودک زیر ۲ سال ۳۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
  • مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  • پرداخت حداقل ۵۰% مبلغ تور در هنگام رزرو و ثبت نام الزامی می باشد.
  • هزینه بیمه بالای ۶۵ سال به عهده مسافر می باشد.