1236ls-1
This page as PDF

اعتبار تور از: 2 مرداد

تا: 7 مرداد

مدت اقامت: 6 شب و 7 روز

تور بدروم

در صورت درخواست پرواز بیزینس با هواپیمایی اطلس گلوبال 300/000 (سیصد هزار تومان) و یا در سورت در خواست پرواز ترکیش به فرودگاه میلاس مبلغ 500/000 (پانصد هزار تومان) به نرخ پکج اضافه می شود.

پرواز اطلس گلوبال:   ساعت رفت= 04:40     ساعت برگشت= 23:10

پرواز ترکیش ایرلاین:  ساعت رفت= 03:00      ساعت برگشت= 20:55

نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
KRISS HOTEL ☆☆☆ / ALL ۱/۹۹۵/۰۰۰ ۲/۵۹۵/۰۰۰ ۱/۶۲۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

STANDARD ROOM

COSTA BEACH ☆☆☆☆ / ALL ۲/۱۴۵/۰۰۰ ۲/۷۹۵/۰۰۰ ۱/۶۷۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

PROMO ROOM

COSTA BEACH ☆☆☆☆ / ALL ۲/۱۹۵/۰۰۰ ۲/۸۶۵/۰۰۰ ۱/۶۹۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

STANDARD ROOM

TIANA BEACH RESORT ☆☆☆ / ALL ۲/۲۷۵/۰۰۰ ۲/۹۷۵/۰۰۰ ۱/۷۳۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

STANDARD ROOM

YELKEN MANDALINCI ☆☆☆☆ / ALL ۲/۲۹۵/۰۰۰ ۳/۰۲۵/۰۰۰ ۱/۷۴۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

STANDARD ROOM

DIAMOND OF BODRUM ☆☆☆☆☆ / ALL ۲/۳۹۵/۰۰۰ ۳/۱۹۵/۰۰۰ ۱/۷۹۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

LAND VIEW

DIAMOND OF BODRUM ☆☆☆☆☆ / ALL ۲/۵۲۵/۰۰۰ ۳/۳۹۵/۰۰۰ ۱/۸۷۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

SEA VIEW

YASMIN RESORT ☆☆☆☆☆ / UALL ۲/۴۴۵/۰۰۰ ۳/۲۴۵/۰۰۰ ۱/۷۹۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

CLUB ROOM MAIN

YASMIN RESORT ☆☆☆☆☆ / UALL ۲/۵۴۵/۰۰۰ ۳/۴۲۵/۰۰۰ ۱/۸۷۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

BUILDING ROOM

BODRUM HOLIDAY ☆☆☆☆☆ / ALL ۲/۶۴۵/۰۰۰ ۳/۵۹۵/۰۰۰ ۱/۹۲۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

CLUB ROOM

BODRUM HOLIDAY RESORT ☆☆☆☆☆ / ALL ۲/۷۶۵/۰۰۰ ۳/۷۷۵/۰۰۰ ۱/۹۷۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

HOTEL ROOM

SUN DANCE RESORT ☆☆☆☆☆ / UALL ۲/۶۴۵/۰۰۰ ۳/۴۹۵/۰۰۰ ۱/۹۲۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

LAND VIEW

SUN DANCE RESORT ☆☆☆☆☆ / UALL ۲/۷۵۵/۰۰۰ ۳/۷۷۵/۰۰۰ ۱/۹۹۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

SEA VIEW

LABRANDA TMT BODRUM ☆☆☆☆☆ / UALL ۲/۶۹۵/۰۰۰ ۳/۶۶۵/۰۰۰ ۱/۹۴۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

STANDARD ROOM

KERVANSARAY RESORT ☆☆☆☆☆ / UALL ۲/۷۶۵/۰۰۰ ۳/۷۷۵/۰۰۰ ۱/۹۷۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

VILLAGE ROOM

KERVANSARAY RESORT ☆☆☆☆☆ / UALL ۲/۸۷۵/۰۰۰ ۳/۹۷۵/۰۰۰ ۲/۰۳۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

STANDARD ROOM

KADIKALE RESORT ☆☆☆☆☆ / ALL ۲/۸۷۵/۰۰۰ ۳/۹۷۵/۰۰۰ ۲/۰۳۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

GARDEN VIEW

KADILAKE RESORT ☆☆☆☆☆ / ALL ۲/۹۲۵/۰۰۰ ۴/۰۴۵/۰۰۰ ۲/۰۵۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

SEA VIEW

ROYAL ASARLIK ☆☆☆☆☆ / UALL ۲/۹۹۵/۰۰۰ ۴/۱۵۵/۰۰۰ ۲/۰۹۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

LAN VIEW

ROYAL ASARLIK ☆☆☆☆☆ / UALL ۳/۰۴۵/۰۰۰ ۴/۲۷۵/۰۰۰ ۲/۱۲۵/۰۰۰ ۱/۲۹۵/۰۰۰

SEA VIEW

توضیحات:

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی اطلس گلوبال از طریق ازمیر یا ترکیش از طریق استانبول – ۶شب و ۷ روز اقامت – ترانسفر فرودگاهی – گشت شهری – بیمه مسافرتی

توضیحات:

  • مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و یا آژانس ثبت نام کننده بوده و شرکت آنیل پرواز هیچ گونه مسولیتی در قبال این مورد ندارد.
  • نرخ کودک زیر دو سال به مبلغ ۱۹۵/۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) می باشد.