اعتبار تور از: 29 تیر _|_ تا: 7 مرداد _|_ مدت اقامت: 6 شب و 7 روز

تور بدروم

نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
tenda

☆☆☆ / ALL

۳/۲۷۵/۰۰۰ ۴/۱۳۵/۰۰۰ ۲/۲۴۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

gumbet

akvaryum hotel

☆☆☆ / ALL

۳/۴۹۵/۰۰۰ ۴/۴۵۵/۰۰۰ ۲/۳۵۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

gumbet

rosso verda

☆☆☆☆ / ALL

۳/۵۴۵/۰۰۰ ۴/۵۴۵/۰۰۰ ۲/۳۸۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

gumbet

yelken manadalinci

☆☆☆☆☆ / ALL

۴/۱۹۵/۰۰۰ ۵/۵۳۵/۰۰۰ ۲/۷۱۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

turgutreis

green beach resort

☆☆☆☆☆ / UALL

۴/۹۱۵/۰۰۰ ۶/۵۷۵/۰۰۰ ۲/۹۹۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

gundogan

labranda bodrum princess

☆☆☆☆☆ / UALL

۴/۹۹۵/۰۰۰ ۶/۷۴۵/۰۰۰ ۳/۱۱۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

labranda TMT

☆☆☆☆☆ / UALL

۵/۴۳۵/۰۰۰ ۷/۳۴۵/۰۰۰ ۳/۳۱۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

bodrum

royal asralik beach

☆☆☆☆☆ / UALL

۵/۶۹۵/۰۰۰ ۷/۷۴۵/۰۰۰ ۳/۴۵۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

gumbet

yasmin bodrum

☆☆☆☆☆ / UALL

۵/۹۷۵/۰۰۰ ۸/۱۴۵/۰۰۰ ۳/۵۸۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

isis hotel

☆☆☆☆☆ / UALL

۶/۰۴۵/۰۰۰ ۸/۲۳۵/۰۰۰ ۳/۶۱۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

gumbet

baia bodrum

☆☆☆☆☆ / UALL

۶/۷۸۵/۰۰۰ ۹/۳۳۵/۰۰۰ ۳/۹۸۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

bodrum resort

☆☆☆☆☆ / UALL

۶/۸۲۵/۰۰۰ ۹/۳۹۵/۰۰۰ ۳/۹۹۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

gumbet

thor luxury

☆☆☆☆☆ / UALL

۶/۹۶۵/۰۰۰ ۹/۶۴۵/۰۰۰ - ۱/۴۹۵/۰۰۰

kaynar

sianji wellbeing resort

☆☆☆☆☆ / UALL

۱۰/۵۶۵/۰۰۰ ۱۵/۰۴۵/۰۰۰ ۵/۸۹۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

kefaluka resort

☆☆☆☆☆ / UALL

۱۰/۶۵۵/۰۰۰ ۱۵/۱۲۵/۰۰۰ ۵/۹۸۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

akyakar

hilton bodrum

☆☆☆☆☆ / UALL

۱۰/۶۵۵/۰۰۰ ۱۵/۱۲۵/۰۰۰ ۵/۹۲۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

rixos premium bodrum

☆☆☆☆☆ / ALL

۱۴/۲۵۵/۰۰۰ ۲۰/۴۲۵/۰۰۰ ۷/۶۷۵/۰۰۰ ۱/۴۹۵/۰۰۰

توضیحات:

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان (فرودگاه دنیزلی) – ۶شب و ۷ روز اقامت – ترانسفر فرودگاهی – گشت شهری – بیمه مسافرتی

توضیحات: