اعتبار تور از: 9 مهر _|_ تا: 9 آبان _|_ مدت اقامت: 3شب و 4 روز

تور استانبول

                                   تاریخ های 07 تا 09 آبان ماه پکیج شامل 200،000 تومان افزایش نرخ می باشد

روز های پرواز = هرروز هفته

نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
sabena

☆☆☆ / BB

۲/۷۶۴/۰۰۰

۳۴۰/۰۰۰

شب اضافه

۳/۷۸۵/۰۰۰
۶۸۰/۰۰۰
۲/۲۵۴/۰۰۰
۱۷۰/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۱۷۰/۰۰۰

فندق زاده

topkapi

☆☆☆ / BB

۳/۱۸۰/۰۰۰

۴۷۹/۰۰۰

شب اضافه

۴/۶۱۶/۰۰۰
۹۵۸/۰۰۰
۲/۴۶۱/۰۰۰
۲۳۹/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۲۳۹/۰۰۰

آکسارای

alfa

☆☆☆ / BB

۳/۲۵۶/۰۰۰

۵۰۴/۰۰۰

شب اضافه

۴/۷۶۸/۰۰۰
۱/۰۰۸/۰۰۰
۲/۵۰۰/۰۰۰
۲۵۲/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۲۵۲/۰۰۰

آکساری

icon hotel

☆☆☆☆ / BB

۳/۳۳۱/۰۰۰

۵۲۹/۰۰۰

شب اضافه

۴/۹۱۹/۰۰۰
۱/۰۵۸/۰۰۰
۲/۵۳۸/۰۰۰
۲۶۵/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۲۶۵/۰۰۰

تکسیم

dora

☆☆☆ / BB

۳/۳۳۱/۰۰۰

۵۲۹/۰۰۰

شب اضافه

۴/۹۱۹/۰۰۰
۱/۰۵۸/۰۰۰
۲/۵۳۸/۰۰۰
۲۶۵/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۲۶۵/۰۰۰

تکسیم

cartoon hotel

☆☆☆☆ / BB

۳/۸۲۲/۰۰۰

۶۳۹/۰۰۰

شب اضافه

۵/۹۰۲/۰۰۰
۱/۳۸۶/۰۰۰
۲/۷۸۳/۰۰۰
۳۴۶/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۳۴۶/۰۰۰

تکسیم

green park

☆☆☆☆ / BB

۴/۰۵۰/۰۰۰

۷۶۹/۰۰۰

شب اضافه

۶/۳۳۵/۰۰۰
۱/۵۳۷/۰۰۰
۲/۹۵۳/۰۰۰
۴۰۳/۰۰۰
۲/۹۵۳/۰۰۰
۴۰۳/۰۰۰

تکسیم

dedeman

☆☆☆☆☆ / BB

۴/۲۳۸/۰۰۰

۸۳۲/۰۰۰

شب اضافه

۶/۷۳۳/۰۰۰
۱/۶۶۳/۰۰۰
۲/۹۹۲/۰۰۰
۴۱۶/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۴۱۶/۰۰۰

-

surmeli

☆☆☆☆☆ / BB

۴/۴۶۵/۰۰۰

۹۰۷/۰۰۰

شب اضافه

۷/۱۸۷/۰۰۰
۱/۸۱۴/۰۰۰
۳/۱۰۴/۰۰۰
۴۵۴/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۴۵۴/۰۰۰

-

avantgarde

☆☆☆☆☆ / BB

۴/۵۹۵/۰۰۰

۹۵۰/۰۰۰

شب اضافه

۷/۴۴۶/۰۰۰
۱/۹۰۱/۰۰۰
۳/۴۷۲/۰۰۰
۵۷۶/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۵۷۶/۰۰۰

تکسیم

grand oztanic

☆☆☆☆ / BB

۴/۵۹۵/۰۰۰

۹۵۰/۰۰۰

شب اضافه

۷/۴۴۶/۰۰۰
۱/۹۰۱/۰۰۰
۳/۴۷۲/۰۰۰
۵۷۶/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۵۷۶/۰۰۰

تکسیم

palazzo donizetti

☆☆☆☆☆ / BB

۴/۶۵۵/۰۰۰

۹۷۰/۰۰۰

شب اضافه

۷/۵۶۵/۰۰۰
۱/۹۴۰/۰۰۰
۳/۶۳۴/۰۰۰
۶۳۰/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۶۳۰/۰۰۰

تکسیم

grand cevahir

☆☆☆☆☆ / BB

۴/۶۹۲/۰۰۰

۹۸۳/۰۰۰

شب اضافه

۶/۸۰۹/۰۰۰
۱/۶۸۸/۰۰۰
۳/۱۰۴/۰۰۰
۴۵۴/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۴۵۴/۰۰۰

-

taksim gonen

☆☆☆☆ / BB

۴/۷۲۴/۰۰۰

۹۹۴/۰۰۰

شب اضافه

۷/۵۳۲/۰۰۰
۱/۹۳۰/۰۰۰
۳/۲۳۴/۰۰۰
۴۹۷/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۴۹۷/۰۰۰

تکسیم

lares park

☆☆☆☆ / BB

۴/۸۵۴/۰۰۰

۱/۰۳۷/۰۰۰

شب اضافه

۷/۱۰۰/۰۰۰
۱/۷۸۶/۰۰۰
۳/۲۹۹/۰۰۰
۵۱۸/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۵۱۸/۰۰۰

تکسیم

golden age

☆☆☆☆ / BB

۵/۱۱۳/۰۰۰

۱/۱۲۳/۰۰۰

شب اضافه

۷/۹۶۴/۰۰۰
۲/۰۷۴/۰۰۰
۳/۴۲۸/۰۰۰
۵۶۲/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۵۶۲/۰۰۰

تکسیم

titanic city

☆☆☆☆ / BB

۵/۵۰۲/۰۰۰

۱/۲۵۳/۰۰۰

شب اضافه

۹/۲۶۰/۰۰۰
۲/۵۰۶/۰۰۰
۳/۶۲۳/۰۰۰
۶۲۶/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۶۲۶/۰۰۰

تکسیم

point taksim

☆☆☆☆☆ / BB

۵/۷۱۸/۰۰۰

۱/۳۲۵/۰۰۰

شب اضافه

۹/۶۹۲/۰۰۰
۲/۶۵۰/۰۰۰
۳/۷۳۱/۰۰۰
۶۶۲/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۶۶۲/۰۰۰

تکسیم

the elysium

☆☆☆☆☆ / BB

۵/۷۱۸/۰۰۰

۱/۳۲۵/۰۰۰

شب اضافه

۹/۶۹۲/۰۰۰
۲/۶۵۰/۰۰۰
۳/۲۱۲/۰۰۰
۴۹۰/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۴۹۰/۰۰۰

تکسیم

elit world

☆☆☆☆☆ / BB

۵/۷۱۸/۰۰۰

۱/۳۲۵/۰۰۰

شب اضافه

۸/۷۴۲/۰۰۰
۲/۳۳۳/۰۰۰
۳/۲۱۲/۰۰۰
۴۹۰/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۴۹۰/۰۰۰

تکسیم

divan hotel

☆☆☆☆☆ / BB

۵/۷۱۸/۰۰۰

۲/۰۷۴/۰۰۰

شب اضافه

۸/۷۴۲/۰۰۰
۴/۰۹۰/۰۰۰
۳/۲۱۲/۰۰۰
۱/۰۳۷/۰۰۰
۱/۷۴۴/۰۰۰
۱/۰۳۷/۰۰۰

تکسیم

توضیحات:

● پروازها به صورت چارتر می باشد و در صورت کنسلی طبق قوانین سازمان جریمه اخذ می گردد
● نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۵۰،۰۰۰ تومان می باشد
● در صورت جا ندادن هتل، هتل مشابه داده می شود و به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق می گیرد
● حداقل اعتبار پاسپورت از زمان سفر ۶ ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس آنیل پرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت
● بیمه مسافرتی برای افراد بالای ۶۰ سال (تا سقف ۲۰،۰۰۰ یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل با صبحانه ، یک گشت شهری با نهار ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی