تور۵ روزه استانبول ۲۶جولای صبح به شب اطلس
۳*kumkapi 2240
۳*malkoc 2250
۳*neva taxim 2400
۴*big box 2470
۳*istanburg efes taxim 2490
۳*monopol va bristol taxim 2480
۳*montagna hera 2570
۴*grand s 2570
۴*the city port 2540
۴*my rose 2540
۴*tulip city va pera rose 2710
۴*molton beyoglu taxim 2840
۴*sanat pera 2830
۴*beyzas suit taxim 2780
۴*the peak taxim 2800
۴*icon va maroon pera 2840
۴*troya taxim 2780
۴*city center taxim 3050
۴*grand halic ve the tango 2870
۴*cartoon va feronya taxim 3060
۴*top occidental taxim 3040
۴*taxim express 2860
۴*taxim line 2880
۴* nova plaza park taxim 2840
۴*nova plaza taxim va crystal 3060
۴*riva taxim 3090
۴*golden park 3580
۴*taxim hill 3060
۴*innpera taxim 3080
۴*taxim gunen 3600
۴*green park taxim 3080
۴* elite prestige 3200
۴*avantgarde va oztanic taxim 3420
۴*metropolitan taxim 3280
۴*nippon taxim 3340
۵*ramada plaza testilkent 2710
۵*green park merter 2800
۵*palazo donizetti 3190
۵*lazzoni 3480
۵*avantgarde levent 3420
۵*biz cevahir 3350
۵*surmeli 3240
۵*ramada merter 2790
۵*hilton bomonti 4080
۵*radisson blu sisli 4380
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3310
۵*elite world 3840
۵*dedeman 3170
۵* golden tulip 2900
۵*mercure bomonti 3430
۵*crown plaza harbiye 3410
۵*le meredien 4380
۵*golden tulip 2900
۵*metropolitan bosphorus 3970
۵*grand cevhair 3730
۵*point taxim 4200
۵*the parma taxim 3780
۵*lionel 2950
۵*titanic bussines 3070

 

۸۸۸۴۹۳۲۴