اعتبار تور از: 22 مهر _|_ تا: 8 آبان _|_ مدت اقامت: 3 شب و 4 روز

تور آنکارا

                                                                  روز های پرواز یکشنبه ها و سه شنبه ها می باشد.

نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
siyav

☆☆☆ / BB

۳/۳۳۲/۰۰۰

۴۵۴/۰۰۰

شب اضافه

۴۰۱۲/۰۰۰
۶۸۰/۰۰۰
۳/۱۸۱/۰۰۰
۴۰۳/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۴۰۳/۰۰۰

Gold

☆☆☆ / BB

۳/۳۷۰/۰۰۰

۴۶۶/۰۰۰

شب اضافه

۴/۲۴۰/۰۰۰
۷۵۶/۰۰۰
۳/۱۸۱/۰۰۰
۴۰۳/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۴۰۳/۰۰۰

almer

☆☆☆ / HB

۳/۴۰۸/۰۰۰

۴۷۹/۰۰۰

شب اضافه

۴/۰۸۸/۰۰۰
۷۰۶/۰۰۰
۳/۲۵۷/۰۰۰
۴۲۸/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۴۲۸/۰۰۰

marya

☆☆☆☆ / BB

۳/۵۵۹/۰۰۰

۵۲۹/۰۰۰

شب اضافه

۴/۱۶۴/۰۰۰
۷۳۱/۰۰۰
۳/۴۰۸/۰۰۰
۴۷۹/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۴۷۹/۰۰۰

radisson blu

☆☆☆☆ / BB

۳/۶۳۵/۰۰۰

۵۵۴/۰۰۰

شب اضافه

۴/۸۴۴/۰۰۰
۹۵۸/۰۰۰
۳/۴۰۸/۰۰۰
۴۷۹/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۴۷۹/۰۰۰

seven deep

☆☆☆☆ / BB

۳/۶۷۳/۰۰۰

۵۶۷/۰۰۰

شب اضافه

۴/۷۶۹/۰۰۰
۹۳۲/۰۰۰
۳/۴۰۸/۰۰۰
۴۷۹/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۴۷۹/۰۰۰

neva palace

☆☆☆☆ / BB

۳/۷۱۰/۰۰۰

۵۸۰/۰۰۰

شب اضافه

۴/۶۹۳/۰۰۰
۹۰۷/۰۰۰
۳/۶۳۵/۰۰۰
۵۵۴/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۵۵۴/۰۰۰

marinem

☆☆☆☆ / BB

۳/۷۸۶/۰۰۰

۶۰۵/۰۰۰

شب اضافه

۴/۳۹۱/۰۰۰
۸۰۶/۰۰۰
۳/۴۰۸/۰۰۰
۴۷۹/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۴۷۹/۰۰۰

cinnah

☆☆☆☆ / HB

۳/۸۹۹/۰۰۰

۶۴۳/۰۰۰

شب اضافه

۴/۷۶۹/۰۰۰
۹۳۲/۰۰۰
-
-
۱/۹۷۲/۰۰۰
-

demora

☆☆☆☆ / BB

۴/۰۵۰/۰۰۰

۶۹۳/۰۰۰

شب اضافه

۵/۱۴۷/۰۰۰
۱/۰۵۸/۰۰۰
۳/۷۱۰/۰۰۰
۵۸۰/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۵۸۰/۰۰۰

best western

☆☆☆☆ / BB

۴/۰۵۰/۰۰۰

۶۹۳/۰۰۰

شب اضافه

۵/۰۷۱/۰۰۰
۱/۰۳۳/۰۰۰
-
-
۱/۹۷۲/۰۰۰
-

best hotel

☆☆☆☆ / BB

۴/۰۸۸/۰۰۰

۷۰۶/۰۰۰

شب اضافه

۵/۲۹۸/۰۰۰
۱/۱۰۹/۰۰۰
۳/۸۹۹/۰۰۰
۶۴۳/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۶۴۳/۰۰۰

aldino

☆☆☆☆ / BB

۴/۱۶۴/۰۰۰

۷۳۱/۰۰۰

شب اضافه

۵/۳۷۴/۰۰۰
۱/۱۳۴/۰۰۰
۴/۰۱۳/۰۰۰
۶۸۰/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۶۸۰/۰۰۰

hilton SA

☆☆☆☆☆ / BB

۴/۴۲۹/۰۰۰

۸۱۹/۰۰۰

شب اضافه

۵/۹۰۳/۰۰۰
۱/۳۱۰/۰۰۰
۴/۱۲۷/۰۰۰
۷۱۸/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۷۱۸/۰۰۰

B hanli park

☆☆☆☆ / BB

۴/۴۲۹/۰۰۰

۸۱۹/۰۰۰

شب اضافه

۵/۷۵۲/۰۰۰
۱/۲۶۰/۰۰۰
۳/۸۶۲/۰۰۰
۶۳۰/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۶۳۰/۰۰۰

swiss

☆☆☆☆☆ / BB

۴/۴۶۶/۰۰۰

۸۳۲/۰۰۰

شب اضافه

۶/۳۵۶/۰۰۰
۱/۴۶۲/۰۰۰
۴/۰۱۳/۰۰۰
۶۸۰/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۶۸۰/۰۰۰

midi hotel

☆☆☆☆ / BB

۴/۶۱۸/۰۰۰

۸۸۲/۰۰۰

شب اضافه

۶/۵۰۸/۰۰۰
۱/۵۱۵/۰۰۰
۴/۰۱۳/۰۰۰
۶۸۰/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۶۸۰/۰۰۰

latanya

☆☆☆☆☆ / BB

۴/۶۱۸/۰۰۰

۸۸۲/۰۰۰

شب اضافه

۶/۲۰۵/۰۰۰
۱/۴۱۱/۰۰۰
-
-
۱/۹۷۲/۰۰۰
-

grand ankara

☆☆☆☆☆ / BB

۴/۸۰۶/۰۰۰

۹۴۵/۰۰۰

شب اضافه

۶/۱۳۰/۰۰۰
۱/۳۸۶/۰۰۰
-
-
۱/۹۷۲/۰۰۰
-

sheraton

☆☆☆☆☆ / BB

۴/۹۹۶/۰۰۰

۱/۰۰۸/۰۰۰

شب اضافه

۶/۷۳۴/۰۰۰
۱/۵۸۸/۰۰۰
۴/۳۹۱/۰۰۰
۸۰۶/۰۰۰
۱/۹۷۲/۰۰۰
۸۰۶/۰۰۰

توضیحات:

● حداقل اعتبار پاسپورت از زمان سفر ۶ ماه می باشد و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس آنیل پرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
● هزینه INF مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ تومان می باشد
● بیمه مسافرتی برای افراد بالای ۶۰ سال (تا سقف ۲۰،۰۰۰ یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود
● چنانچه مسافر زودتر از موعد مقرر از هتل خارج گردد بابت شب های باقیمانده مبلغی استرداد نمی شود

خدمات :

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ، ترانسفر فرودگاهی ، صبحانه به تعداد شب های اقامت ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی