تور آنکارا با پرواز تابان و ماهان

مقصد
عنوان مدت اقامت (شب) توضیحات
تور آنکارا ۲
هتل ها
ردیف نام هتل درجه هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال شب اضافه دبل شب اضافه سینگل
۱ AKYUZ HOTEL B.B ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ SIYAV HOTEL B.B ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ROYAL ANKA ANKARA B.B ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ETAP BULVAR B.B ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵ GOLD B.B ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ROYAL CARINE B.B ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷ TOURIST B.B ۱,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان
۸ OZIHAN B.B ۱,۱۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۹۴۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان
۹ ELIT B.B ۱,۱۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۹۴۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰ BEST HOTEL B.B ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ RADISSON BLU B.B ۱,۲۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ANKARA RISISS B.B ۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ SURMELI B.B ۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ DEMORA B.B ۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ BEST WESTERN HOTEL 2000 B.B ۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶ MIDI HOTEL B.B ۱,۲۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷ NEVA PALACE B.B ۱,۲۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱۸ BUSINESS PARK B.B ۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱۹ SWISS OTEL ANKARA B.B ۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان
۲۰ BARCELO ALTINEL B.B ۱,۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲۱ CLASS B.B ۱,۳۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۲۱۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ICKALE HOTEL B.B ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۲۲۰,۰۰۰ تومان ۳۴۰,۰۰۰ تومان
۲۳ SHERATON B.B ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۲۲۰,۰۰۰ تومان ۳۴۰,۰۰۰ تومان
۲۴ GRAND RIXOS ANKARA B.B ۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵ CITY HOTEL ANKARA B.B ۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۶ CROWN PLAZA B.B ۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲۷ MOVENPICK B.B ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی
تاریخ تاریخ شروع: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ – تاریخ خاتمه: سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳
مدارک لازم کپی پاسپورت
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت ماهان ایر- تابان ایر ،۲شب اقامت در هتل همراه با صبحانه.ترانسفر فرودگاهی.یک روز گشت شهری همراه ناهار ،راهنمای فارسی زبان
توضیحات پرواز ماهان هر یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه می باشد ساعت رفت ۷:۰۰ و ساعت برگشت ۱۱:۰۰ می باشد.
پرواز تابان هر دوشنبه و چهار شنبه وجمعه می باشد ساعت رفت ۹:۰۰ و ساعت برگشت ۱۱:۰۰ می باشد.
نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۷۰۰۰۰ تومان می باشد.
شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز همه روزه از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۹:۳۰ و در ایام تعطیلات از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ جوابگوی شما خواهد بود
کلیه پکیجها بصورت چارتر می باشد و در صورت هرگونه کنسلی از طرف مسافرین عزیز سوخت کامل می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *