تور آنتالیا ویژه تعطیلات مرداد – عید فطر ۹۳

هتل AMBIENT  پنج ستاره UALL 

۲.۳۴۹.۰۰۰ هزار تومان

 

 

تور آنتالیا پرواز زاگرس ۰۲ و ۰۳ مرداد ویژه عیدفطر

مقصد
عنوان مدت اقامت (شب) توضیحات
تور آنتالیا ۶ ویژه ۰۲ و ۰۳ مرداد
هتل ها
ردیف نام هتل درجه هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
۱ PANC B.B ۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۲ NEO BELVISTA B.B ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۹,۹۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۳ ARMERIA ALL ۱,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۴ PANC ALL ۱,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۵ ROYAL CITY ALL ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۶ LARA DINC ALL ۱,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۷ BEL POINT ALL ۱,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۸ NEO BELVISTA ALL ۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۹ GRAND BEAUTI ALL ۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۰ LARA PARK ALL ۱,۸۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱ BATONT GARDEN ALL ۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۲ ROYAL TOWER ALL ۲,۱۰۹,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۳ MIRAMOR ALL ۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴ AMBIENT UALL ۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵ ROYAL PALM UALL ۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۶ GRAND PARK LARA ALL ۲,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۷ DIMA RESORT UALL ۲,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۸ LE PRESTIGE UALL ۲,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹ YELKEN UALL ۲,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۲۰ RAMADA FAMILY UALL ۳,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۲۱ RAMADA RESORT UALL ۳,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۲۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۲۲ QEENS PARK UALL ۳,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۲۳ KILIKYA RESORT UALL ۳,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۴,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۲۴ KILIKYA PALACE UALL ۳,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۴,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۲۵ KERVANSARAY KUNDU UALL ۳,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۲۶ KERVANSARAY LARA UALL ۳,۸۰۹,۰۰۰ تومان ۴,۸۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۲۷ WOW KEREMLIN UALL ۴,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۵,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۲۸ ASKA LARA RESORT UALL ۴,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۵,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۲۹ ORANGE COUNTY UALL ۴,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۶,۳۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۳۰ PAPILON UALL ۴,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۶,۳۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۳۱ RIXOS LARES UALL ۴,۸۹۹,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۹,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۳۲ RIXOS BELDIBI UALL ۴,۸۹۹,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۹,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۳۳ RIXOS SUNGATE UALL ۵,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۸,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۳۴ CALISTA UALL ۶,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۸,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۳۵ RIXOS PRIMIUM UALL ۷,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی
تاریخ تاریخ شروع: پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳ – تاریخ خاتمه: جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳
مدارک لازم کپی پاسپورت با ۶ ماه اعتبار
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت ایرباس زاگرس ، ۶ شب و ۷ روز اقامت درهتل همراه صبحانه . ناهار .شام ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه تا سقف ۸۰۰۰ یورو با پوشش کامل
توضیحات پنجشنبه ساعت رفت ۲۳:۳۰
پرواز جمعه ساعت رفت ۰۰:۳۰
نرخ کودک زیر دو سال ۱۷۰.۰۰۰ میباشد .

مسافرین عزیز جهت مشاهده کیفیت کلیه هتلها و خدمات انها می توانند به سایت http://www.tripadvisor.co.uk/ مراجعه فرمایند
پرواز و هتل به صورت چارتر می باشد و در صورت کنسلی هیچ مبلغی استرداد نمی گردد

آفر تور انتالیا – مجری مستقیم تور آنتالیا با پرواز تابان و زاگرس – تور آنتالیا تعطیلات عید فطر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *