نرخ ویژه تور مالزی با پروازایران ایر

TKT 17&20MAY: 1/350/000

ویژه تاریخ ۲۸ و ۳۱ اردیبهشت

سانی/ سند پیپر / ویرا = ۱۵۷۰۰۰۰
آرنا استار = ۱۶۰۰۰۰۰
داینستی = ۱۶۳۰۰۰۰
فلامینگو = ۱۶۳۰۰۰۰
می تاور = ۱۶۳۰۰۰۰
گرند سیزن = ۱۷۵۰۰۰۰
رویال بینتانگ = ۱۹۵۰۰۰۰
کورس = ۲۰۲۰۰۰۰
کنکورد = ۲۰۷۰۰۰۰
سری پسیفیک = ۲۱۵۰۰۰۰
پسفیک ریجنسی= ۲۱۵۰۰۰۰
رویال چولان/ رنسانس = ۲۲۲۰۰۰۰
پولمن = ۲۲۷۰۰۰۰
اینتر کنتیننتال = ۲۴۵۰۰۰۰
شرایتون = ۲۴۵۰۰۰۰