تخفیف تور و بلیط مالزی

تور مالزی, تورهای آفری ۲۶ مهر ۱۳۹۴

کاهش نرخ ویژه تور مالزی با پروازایران ایر

 

ویژه رزروهای امروز ۲۵ مهر ۹۴

TKT 20 & 23 OCT : 1/490/000

۲۸ مهر – ۱ آبان ۹۴

سانی = ۱۶۴۰۰۰۰

آرنا استار = ۱۷۳۰۰۰۰

داینستی = ۱۷۴۰۰۰۰

فلامینگو = ۱۸۰۰۰۰۰

می تاور = ۱۸۰۰۰۰۰

گرند سیزن = ۱۹۶۰۰۰۰

رویال بینتانگ = ۲۱۴۰۰۰۰

فوراما = ۲۱۴۰۰۰۰

دورست ریجنسی = ۲۱۵۰۰۰۰

کنکورد / کورس = ۲۲۴۰۰۰۰

سری پسیفیک = ۲۲۹۰۰۰۰

پسفیک ریجنسی= ۲۳۴۰۰۰۰

رویال چولان/ رنسانس = ۲۴۴۰۰۰۰

پرینس / اینتر کنتیننتال = ۲۵۲۰۰۰۰

شرایتون = ۲۵۷۰۰۰۰

 ۸۸۸۴۹۳۲۴

ارسال نظر

راهنمای سفر