تخفیف تور مالزی ۳ اردیبهشت

تورهای آفری ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

تخفیف تور مالزی ۳ اردیبهشت

SANI : 1590000
FLAMINGO : 1665000
MAY TOWER : 1680000
GRAND SESOAN : 1810000
WP HOTEL : 1820000
SWISS GARDEN : 1995000
SERIPACIFIC : 1995000
ROYAL : 1995000
ROYAL BINTANG : 2015000
NOVOTEL : 2015000
DORSET : 2035000
CORUS : 2090000
CONCORD : 2108000
MELIA : 2108000
BERJAYA : 2108000
ISTANA : 2145000
PACIFIC REGENSY : 2180000
RENAISSANCE : 2290000
ROYAL CHULAN : 2230000
GRAND MILLENNUM : 2475000
INTERCONTINANTAL : 2550000
SHERATON : 2590000
RITZ CARTON : 2700000
LE MERDIEN : 2850000
JW MAROITT : 2865000

ارسال نظر

راهنمای سفر