ویژه رزرو امروز ۲۸ – ۷ – ۹۴ 

 

بهترین هتل ۳ و ۴ و ۵ ستاره استانبول با پرواز آتا چهار شب و پنج روز

هتل ۳* افسوس ۸۹۰۰۰۰

هتل ۴* فورچون گریت ۱۰۱۰۰۰۰

هتل ۵* آرتز ۱۳۳۰۰۰۰

/////////////////////

آفر استانبول با پرواز صبح به شب کرندون

۲۹ مهر – ۲ و ۳ و ۵ آبان

اوتومان سیتی ۴* ۸۹۰

لیون ۴* ۹۵۰

۸۸۸۴۹۳۲۴