فقط ویژه رزرو امروز ۳۱ شهریور

تور آنتالیا  با پرواز معراج ۶ شب و آسمان ۷ شب

هتل ۵ ستاره رویال تاور 

۱.۳۴۰.۰۰۰ هزار تومان

////////

هتل ۵ ستاره گرند پارک لارا

۱.۹۹۰.۰۰۰ هزار

—————————————————————

تور آنتالیا با پرواز کرندون ترک ۶ شب

هتل ۵ ستاره رویال تاور 

۱.۴۹۰.۰۰۰ هزار تومان

////////

هتل ۵ ستاره گرند پارک لارا

۲.۱۹۰.۰۰۰ هزار تومان

///////

هتل ۵ ستاره اورنج کانتی

۲.۴۶۰.۰۰۰ هزار تومان

۸۸۸۴۹۳۲۴