آفر ۶ شب آنتالیا

ویژه ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ تیر

با پرواز مستقیم سان اکسپرس

ساعت رفت : ۰۲:۰۰
ساعت برگشت : ۲۰:۴۵

:boom: Orange Park Lara 4* ALL . 3.990.000
:star: Trans Atlantik …. 5* UALL . 5.590.000
:boom: Imperial Sunland . 5* ALL . 5.690.000
:star: Karmir Resort … 5* UALL . 5.790.000
:boom: Rixos Down Town 5* ALL . 5.990.000
:star: Mirage Park ….. 5* UALL .. 6.190.000
:boom: Kaya Belek ….. 5* UALL .. 6.790.000
:star: Orange County . 5* UALL . 6.990.000
:boom: Crystal Water World ……….. 6.990.000

:boom: Concord Deluxe . 5* UALL . 7.790.000
:star: Miracle Resort …. 5* UALL . 7.790.000
:boom: Adaliya Elite Lara . 5* UALL 7.990.000
:star: Sherwood Lara .. 5* UALL .. 7.990.000
:boom: Baia Lara ……….. 5* UALL … 8.590.000
:star: Susesi Resort ….. 5* UALL . 8.690.000
:boom: Rixos Sungate … 5* UALL .. 8.990.000
:star: Kaya Palazzo ….. 5*UALL .. 9.890.000
:boom: Calista Luxury … 5*UALL . 10.690.000

:star2: Rixos Premium Belek . 5* UALL . 12.890.000