نرخ ویژه تیکت مالزی با  ایران ایر

۸ آبان ۱.۳۹۰.۰۰۰ هزار

۱۵ آبان ۱۳۹۰ هزار

کاهش نرخ ویژه تور مالزی با پروازایران ایر

سانی = ۱۵۵۰۰۰۰

آرنا استار = ۱۶۴۰۰۰۰

داینستی = ۱۶۵۰۰۰۰

فلامینگو = ۱۷۱۰۰۰۰

می تاور = ۱۷۱۰۰۰۰

گرند سیزن = ۱۸۷۰۰۰۰

رویال بینتانگ = ۲۰۵۰۰۰۰

فوراما = ۲۰۵۰۰۰۰

دورست ریجنسی = ۲۰۶۰۰۰۰

کنکورد / کورس = ۲۱۵۰۰۰۰

سری پسیفیک = ۲۱۹۰۰۰۰

پسفیک ریجنسی= ۲۲۴۰۰۰۰

رویال چولان/ رنسانس = ۲۳۵۰۰۰۰

پرینس / اینتر کنتیننتال = ۲۴۳۰۰۰۰

شرایتون = ۲۴۹۰۰۰۰

 ۸۸۸۴۹۳۲۴