فقط ویژه رزرو امروز ۴ مهر

نرخ ویژه تور مالزی با پروازایران ایر

تور مالزی  ۷ مهر ۹۴
TKT  ۲۹ SEP  : ۱/۴۴۰/۰۰۰

سانی = ۱۵۹۰۰۰۰
آرنا استار = ۱۶۳۰۰۰۰
داینستی = ۱۶۵۰۰۰۰
فلامینگو = ۱۷۰۰۰۰۰
می تاور = ۱۷۰۰۰۰۰
گرند سیزن = ۱۸۶۰۰۰۰
رویال بینتانگ = ۲۰۴۰۰۰۰
فوراما = ۲۰۴۰۰۰۰
دورست ریجنسی = ۲۰۶۰۰۰۰
کنکورد / کورس = ۲۱۴۰۰۰۰
سری پسیفیک = ۲۰۷۰۰۰۰
پسفیک ریجنسی= ۲۲۱۰۰۰۰
رویال چولان/ رنسانس = ۲۳۴۰۰۰۰
پرینس / اینتر کنتیننتال = ۲۴۲۰۰۰۰
شرایتون = ۲۴۶۰۰۰۰

آنیل پرواز  

۸۸۸۴۹۳۲۴