تور مالزی با پرواز ایران ایر-۷ شب و ۸ روز

۱۳ may

SANI /WIRA 3* 1.420.000

SWISS INN 3* 1.420.000

FLAMINGO 3* 1.490.000

GRAND SEASON 4* 1.650.000

FURAMA 4* 1.750.000

ROYAL 4* 1.850.000

CORUS 4* 1.920.000

PACIFIC REGENCY 5* 2.000.000

ROYAL CHULAN 5* 2.120.000