نرخ ویژه تور مالزی با پروازایران ایر

بلیط رفت و برگشت

۲۰ و ۲۴ فروردین  = ۱/۴۲۰/۰۰۰ هزار

TKT 08 & 12 APR : 1/420/000

تور کامل

سانی/ سند پیپر / ویرا = ۱۶۴۰۰۰۰

آرنا استار = ۱۶۵۰۰۰۰

داینستی = ۱۶۵۰۰۰۰

فلامینگو = ۱۷۱۰۰۰۰

می تاور = ۱۷۳۰۰۰۰

گرند سیزن = ۱۸۷۰۰۰۰

رویال بینتانگ = ۲۰۵۰۰۰۰

فوراما = ۱۹۷۵۰۰۰

کورس = ۲۱۱۰۰۰۰

کنکورد = ۲۱۹۵۰۰۰

سری پسیفیک = ۲۱۴۰۰۰۰

پسفیک ریجنسی= ۲۱۴۰۰۰۰

رویال چولان/ رنسانس = ۲۳۷۰۰۰۰

پولمن = ۲۵۰۰۰۰۰

اینتر کنتیننتال = ۲۶۱۰۰۰۰

شرایتون = ۲۶۱۰۰۰۰