آفر تور زمینی ارمنستان

تاریخ رفت ۴ شهریور

هتل *۳ دِدِدِ ← ۵۸۰ تومان

هتل *۴ آکواتک ← ۷۵۰ تومان

خدما : ۳ شب اقامت با صبحانه – ۳ گشت با ناهار
بیمه – سیم کارت – اتوبوس ۳۲ نفره

آنیل پرواز ۸۸۸۴۹۳۲۴