تور بدروم با پرواز مستقیم از تهران به فرودگاه میلاس

۱۷ Jun

Kriss Otel 3*All….. ۲.۰۹۰

Costa Bi Tezhan 4*All….. ۲.۱۵۰

Grand Park Bodrum 5*All….. ۲.۲۷۰

Kervansaray 5*UAll….. ۲.۶۰۰

Baia Bodrum 5*UAll…… ۲.۸۷۰

Voyage Torba 5*UAll……. ۳.۱۵۰

Yasmin( Club Room) 5*UAll….. ۳.۲۰۰

Yasmin ( Main Building) 5*UAll…..۳.۳۱۵

Vogue Bodrum 5*UAll…… ۳.۳۱۵

Wow Bodrum 5*UAll….. ۳.۲۵۰

Titanic Bodrum 5*UAll…… ۳.۳۶۰

Thor Luxury 5*UAll…… ۳.۶۵۰

Rixos Bodrum 5*UAll…… ۳.۹۲۰