آفر ویژه

استانبول ویژه ۳۱فروردین و ۱اردیبهشت ۳شب و ۴روز
با پرواز آتا

GRAND LIZA(aksaray) 3*    ۷۶۰
Tupkapi(aksaray) 3*    ۷۷۰
The city port(aksaray) 4*    ۷۸۰
Marinem(aksaray) 4*     ۸۰۵
FERONIA(taksim) 4*     ۸۴۵
CITY CENTER(taksim) 4*    ۸۵۰
SEMINAL(taksim) 4*    ۸۵۰
RIVA(taksim) 4*      ۸۹۰
RAMADA TAKSIM(taksim) 4*      ۹۳۰
AVANTGARD(taksim) 4*top    ۹۳۰
SURMELI(sisli) 5*    ۹۱۵
CROWN PLAZA(harbiye) 5*    ۱,۰۱۰
GRAND CEVAHIR(sisli) 5*   ۱,۰۱۰
THE MARMARA(taksim) 5*    ۱,۳۴۰