آفر استانبول

تورهای آفری ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

هتل ها فول گارانتی به محض ورود تا لحظه خروج اقامت

۲۱_۲۴ may

بویوک پاریس۳*……۶۹۵

مارینم ۴*……۷۴۰

د سیتی ۴*……۷۵۰

مارمارای ۴*……۷۹۵

هتل ۴* کریستال (تاپ)……۷۹۵

کرون پلازا ۵* …..۸۹۵

ارسال نظر

راهنمای سفر