تخفیف استانبول ۳ و ۴ اردیبهشت

نرخ بسیار ویژه تور استانبول ۳ شب و ۴ روزتاریخ ۲۲ به ۲۵ اپریل

تاریخ ۲۴ به ۲۷ اپریل قیمت ها _ ۱۰۰۰۰۰ تومان

هتل ۳*توپکاپی/سابنا/گرند لیزا/پرادور/مارینم=۷۴۰۰۰۰ تومان

هتل ۴*سانتاپرا/گرند امین/گرند پامیر/ماتیات=۷۶۰۰۰۰ تومان

هتل ۴* گرند هیلاریوم/آل سیزن/بودو/بیربی/لیبرتی/جمبالی پلازا=۷۸۰۰۰۰ تومان

هتل ۴* لیون/پارک سیتی=۸۰۰۰۰۰ تومان

هتل ۴*کریستال=۸۳۰۰۰۰ تومان

هتل ۴* گلدن ایج/گلدن پارک/گرند ازتانیک=۸۷۰۰۰۰ تومان

هتل ۴*آوانتگارد تکسیم/سیتی سنتر=۹۰۰۰۰۰ تومان

هتل ۵* سورملی=۹۸۰۰۰۰ تومان

هتل ۵* گرند جواهر/بیزجواهر=۱۰۵۰۰۰۰ تومان