نرخ آفری تور استانبول برای آخر خرداد

تور۴ روزه استانبول۱۸و۱۹ جون صبح به ظهرتابان


۳*orun 980
۳*Sabena 980
۴*matiat 1020
۴*buyuk sahinler 1050
۴*the city 1030
۴*la garden 1030
۴*marinem 1040
۴*arsima 1040
۴*grand hilarium 1095
۴*eterno taksim 1100
۴*monopol taksim 1050
۴*city center 1110
۴*NOVA PLAZA TAKSIM 1110

۸۸۸۴۹۳۲۴