آفر ویژه پنج شب آنتالیا با پرواز قشم ایر

یک شنبه و سه شنبه ها

هیمروس کلاب/ ماتیاته ۱۶۵۰

آرماس ریسورت ۱۸۵۰

رویال پالم ریسورت ۱۹۵۰

فالز ۲۰۵۰

کویین الیزابت ۲۱۵۰

گرین مکس ۲۴۵۰

کروانسرای لارا ۲۷۵۰

ونیزیا پالاس ۲۷۵۰

اورنج کانتی ۲۸۵۰

باروت لارا ۳۰۵۰

کرملین ۳۱۵۰

آفر ویژه شش شب آنتالیا با پرواز ایران ایر

شنبه تا جمعه

هیمروس کلاب ۱۷۵۰

لارا هادراینوس/ماتیاته ۱۸۵۰

آرماس ریسورت ۲۰۵۰

رویال پالم ریسورت ۲۱۵۰

فالز ۲۱۵۰

کویین الیزابت ۲۳۵۰

گرین مکس ۲۴۵۰

کروانسرای لارا ۳۰۵۰

ونیزیا پالاس ۳۰۵۰

اورنج کانتی ۳۳۵۰

باروت لارا ۳۴۵۰

کرملین ۳۴۵۰

۸۸۸۴۹۳۲۴