رزرو بلیط و پروازهای چارتری – داخلی / خارجی
*** لطفا قبل از خرید قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید ***

تور آنتالیا

نام هتل lara dinc ☆☆☆☆ خدمات هتل ALL

قیمت2تخته هرنفر

۱/۳۰۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۱/۵۵۵/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۰۵۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل nazar beach ☆☆☆☆ خدمات هتل ALL

قیمت2تخته هرنفر

۱/۳۷۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۱/۶۶۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۰۸۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل belkon ☆☆☆☆ خدمات هتل ALL

قیمت2تخته هرنفر

۱/۳۷۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۱/۶۶۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۰۸۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل lara hadrianus ☆☆☆☆ خدمات هتل ALL

قیمت2تخته هرنفر

۱/۴۵۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۱/۷۷۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۱۲۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل armas labada ☆☆☆☆☆ خدمات هتل ALL

قیمت2تخته هرنفر

۱/۶۶۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۲/۰۹۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۲۳۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل sensitive premium ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۱/۶۶۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۲/۰۹۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۲۳۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل lara family club ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۱/۷۳۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۲/۱۹۵۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۲۶۵/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل ramada resort lara ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۱/۹۵۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۲/۵۳۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۳۷۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل sherwood dreams ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۲/۰۱۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۲/۶۳۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۳۹۵/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل orange county ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۲/۰۲۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۲/۶۴۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۴۱۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل kervansaray lara ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۲/۰۹۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۲/۷۴۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۴۴۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل fame residence lara ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۲/۴۹۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۳/۵۳۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۶۴۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل miracle ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۲/۵۹۵/۰۰۰

قیمت یکنفره

۳/۴۹۵/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۶۹۵/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل baia lara ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۲/۵۹۵/۰۰۰

قیمت یکنفره

۳/۴۹۵/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۶۹۵/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل bellis deluxe ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۲/۶۷۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۳/۶۰۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۷۵۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل adalya elite ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۲/۶۹۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۳/۶۸۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۷۵۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل sherwood breeze resort ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۲/۷۲۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۳/۶۹۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۷۶۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل delphin diva ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۲/۸۵۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۳/۸۹۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۸۳۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل royal holiday palace ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۲/۹۹۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۴/۱۰۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۸۹۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل royal wings ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

۲/۹۹۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

۴/۱۰۰/۰۰۰

کودک باتخت

۱/۸۹۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۹۰/۰۰۰
نام هتل delphin i,perial ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

قیمت یکنفره

کودک باتخت

کودک بدون تخت

نام هتل elaquality ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

قیمت یکنفره

کودک باتخت

کودک بدون تخت

نام هتل adam & eve ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

قیمت یکنفره

کودک باتخت

کودک بدون تخت

نام هتل rixos sungate ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

قیمت یکنفره

کودک باتخت

کودک بدون تخت

نام هتل selectum luxury resort ☆☆☆☆☆ خدمات هتل UALL

قیمت2تخته هرنفر

قیمت یکنفره

کودک باتخت

کودک بدون تخت

توضیحات:

  • نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ تومان میباشد.
  • مسولیت کنترل پاسپورت بر عهده مسافر و یا آژانس ثبت نام کننده می باشد و شرکت آنیل پرواز هیچ گونه مسولیتی بابت ممنوعیت خروج از کشور ندارد

خدمات:

۶ شب اقامت در هتل- بلیط رفت و برگشت با پرواز زاگرس (فرودگاه دنیزلی)-ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی

 

تور ارمنستان ۳شب و ۴ روز زمینی

نام هتل capital ☆☆☆ خدمات هتل BB

قیمت2تخته هرنفر

۱/۰۵۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

-

کودک باتخت

۹۵۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۰۰/۰۰۰
نام هتل SHIRAK HOTEL ☆☆☆ خدمات هتل BB

قیمت2تخته هرنفر

۱/۱۰۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

-

کودک باتخت

۱/۰۰۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۰۰/۰۰۰
نام هتل NAIRI HOTE;L ☆☆☆☆ خدمات هتل BB

قیمت2تخته هرنفر

۱/۱۵۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

-

کودک باتخت

۱/۰۵۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۰۰/۰۰۰
نام هتل royal plaza ☆☆☆☆ خدمات هتل BB

قیمت2تخته هرنفر

۱/۳۳۰/۰۰۰

قیمت یکنفره

-

کودک باتخت

۱/۲۵۰/۰۰۰

کودک بدون تخت

۸۰۰/۰۰۰

توضیحات:

خدمات تور:

تور ۶ روزه زمینی ارمنستان – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل های جدول بالا با صبحانه – اتوبوس ۲۵ صندلی (vip) به همراه WI-Fi – یک روز گشت رایگان با ناهار – بیمه مسافرتی – سیم کارت اعتباری

توضیحات:

  • کنترل پاسپورت جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و یا آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  • هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر است.
  • بیمه افراد بالای ۶۰ سال به عهده مسافر می باشد.
  • داروهای کدئین دار – آرامبخش و اعصاب فقط و فقط با نسخه ترجمه شده و تایید شده سفارت ارمنستان مجاز به ورود می باشد.
  • چیدمان صندلی طبق تاریخ عقد قرار داد بوده و مسافرین عزیز در انتخاب صندلی خود مختار نیستند.

اجاره آپارتمان و سوئیت تفلیس و باتومی

توضیحات:

اجاره سوئیت تفلیس / اجاره آپارتمان تفلیس / کرایه خانه در تفلیس / عکس سوئیتهای تفلیس / عکس آپارتمان اجاره ای تفلیس / رزرو روزانه خانه و آپارتمان در گرجستان / قیمت اجاره سوئیت در گرجستان