نکته مهم

در این بخش تورها و قیمت ها فقط برای تاریخ ذکر شده مورد تایید می باشد

آفر بلیط استانبول

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۵ بهمن ۱۳۹۶معتبر میباشد

استانبول با هواپیمایی تابان ۵% کمیسیون

ISTANBUL TABAN AIR 05% COM

۲۵JAN 19:45 TO 26JAN 23:40—890.000
۲۵JAN 19:45 TO 28JAN 23:40—890.000
۲۵JAN 19:45 TO 29JAN 23:40—890.000
۲۵JAN 19:45 TO 30JAN 23:40—890.000
۲۶JAN 07:00 TO 29JAN 11:35—890.000
۲۶JAN 07:00 TO 30JAN 11:35—890.000
۲۶JAN 07:00 TO 31JAN 11:35—890.000
۲۶JAN 19:45 TO 28JAN 23:40—890.000
۲۶JAN 19:45 TO 29JAN 23:40—890.000
۲۶JAN 19:45 TO 30JAN 23:40—890.000
۲۷JAN 19:45 TO 28JAN 23:40—890.000
۲۷JAN 19:45 TO 29JAN 23:40—890.000
۲۷JAN 19:45 TO 30JAN 23:40—890.000
۲۷JAN 19:45 TO 31JAN 23:40—890.000
۲۷JAN 19:45 TO 01FEB 23:40—890.000
۲۷JAN 19:45 TO 02FEB 23:40—990.000
۲۸JAN 07:00 TO 29JAN 11:35—950.000
۲۸JAN 07:00 TO 30JAN 11:35—950.000
۲۸JAN 07:00 TO 31JAN 11:35—950.000
۲۸JAN 07:00 TO 02FEB 11:35—1.050.000
۲۸JAN 07:00 TO 04FEB 11:35—950.000
۲۸JAN 19:45 TO 29JAN 23:40—990.000
۲۸JAN 19:45 TO 30JAN 23:40—990.000
۲۸JAN 19:45 TO 31JAN 23:40—990.000
۲۸JAN 19:45 TO 01FEB 23:40—990.000
۲۸JAN 19:45 TO 02FEB 23:40—1.090.000
۲۸JAN 19:45 TO 03FEB 23:40—990.000
۲۸JAN 19:45 TO 04FEB 23:40—990.000
۲۹JAN 07:00 TO 30JAN 11:35—950.000
۲۹JAN 07:00 TO 31JAN 11:35—950.000
۲۹JAN 07:00 TO 02FEB 11:35—1.050.000
۲۹JAN 07:00 TO 04FEB 11:35—950.000
۲۹JAN 07:00 TO 05FEB 11:35—950.000
۲۹JAN 19:45 TO 30JAN 23:40—990.000
۲۹JAN 19:45 TO 31JAN 23:40—990.000
۲۹JAN 19:45 TO 01FEB 23:40—990.000
۲۹JAN 19:45 TO 02FEB 23:40—1.090.000
۲۹JAN 19:45 TO 03FEB 23:40—990.000
۲۹JAN 19:45 TO 04FEB 23:40—990.000
۲۹JAN 19:45 TO 05FEB 23:40—990.000

آفر بلیط استانبول

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۷ آذر ۱۳۹۶معتبر میباشد

قیمت آفری بلیط استانبول با اطلس گلوبال

۰۲_۰۵ DEC »> 730
۰۲_۰۶ DEC »> 750
۰۲_۰۸ DEC »> 1250
۰۲_۰۹ DEC »> 950
۰۳_۰۶ DEC »> 750
۰۳_۰۸ DEC »> 1250
۰۳_۰۹ DEC »> 950
۰۳_۱۰ DEC »> 850
۰۴_۰۸ DEC »> 1250 / 1 PAX
۰۵_۰۸ DEC »> 1490
۰۵_۰۹ DEC »> 1190
۰۵_۱۰ DEC »> 1050
۰۵_۱۱ DEC »> 990
۰۶_۰۹ DEC »> 1250 / 2 PAX
۰۷_۱۰ DEC »> 850

۸۸۸۴۹۳۲۴

آفر بلیط استانبول با تابان

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۲۵ آبان ۱۳۹۶معتبر میباشد

استانبول ویژه ۲۷.۲۸.۲۹ آبان ۳ شب با ۵% کمیسیون

GRAND LIZA3* 790.000
SABENA3* 790.000
TOPKAPI 3* 800.000
YUKSEL 4* 820.000
ALFA 3* 820.000
NANDA 4* 830.000
MATIAT 4* 830.000
BIRBEY 4* 860.000
GRAND PAMIR 4* 930.000
GRAND HALIC 4* 970.000
KONAK 4* 990.000
KLAS4* 1.000.000
CRYSTAL 4* 1.010.000
SURMELI 5* 1.070.000
IBISTAKSIM 4* 1.080.000
GOLDEN AGE1 4* 1.080.000
METROPOLITAN TAKSIM 4* 1.080.000
LARES PARK4* 1.130.000
TAKSIM GONEN 4* 1.160.000
CENTRAL PALACE4* 1.160.000

تور استانبول آخر شهریور

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۲۷ شهریور ۱۳۹۶معتبر میباشد

تور ۵ روز استانبول تاریخ /۲۲/۲۳/۲۴/۲۵/۲۶ سپتامبر

اتا/اسمان
۳*ABEL …1460
۳*ELAN …1590
۳*KAYA … 1490
۳*SABENA…1490
۳*TAMARA ..1570
۳*TOP KAPI …1480
۴*ALFA …1540
۴*ALL IN …1590
۴*ARSIMA…1599
۴*AVANTGARD …1899
۴*BERJER … 1790
۴*BLU MARMARAY ….1540
۴*BUDO …1630
۴*BUYUK KEBAN …1640
۴*CARLTON …1650
۴*CARTOON …1740
۴*CENTRAL PALACE…2040
۴*CITY CENTER …1770
۴*CRYSTAL …1770
۴*CUENTO …1655
۴*DERPA …1550
۴*DORA …1625
۴*ELITE WORLD PRESTIGE…2030
۴*ETERNO …1690
۴*FIDE …1545
۴*GOLDEN AGE …1920
۴*GOLDEN HILL …1560
۴*GOLDEN PARK…1899
۴*GRAND EMIN …1550
۴*GRAND HALIC…1670
۴*GRAND OZTANIC…1899
۴*GRAND STAR …1810
۴*GRAND UNAL …1585
۴*GREEN PARK TAXIM …1760
۴*HERA MONTAGNA … 1550
۴*ICON…1685
۴*KLAS…1700
۴*KONAK …1830
۴*LARES PARK …1970
۴*MARBLE …1720
۴*MARINEM ….1530
۴*MARMARAY…1550
۴*MATIAT ….1525
۴*METROPARK TAXIM …1835
۴*METROPOLITAN…1899
۴*MONOPOL / BRISTOL … 1525
۴*NOVA PLAZA…1760
۴*PERA ROSE …1610
۴*RIVA ..1830
۴*SENATOR TAXIM …1880
۴*TAXIM GONEN ..2050
۴*THE BIANCHO…1650
۴*THE CITY…1530
۴*THE TANGO ….1660
۴*TITANIC CITY …2040
۴*TULIP CITY …1610
۴*TULIP PERA…1650
۴*VALIDE …1635
۴*WHITE MONARCH …1650
۴*ZURICH…1825
۵*ARTS …1960
۵*LAOSOS PALACE…1650
۵*BIZ CEVAHIR …1835
۵*CONRAD ..2450
۵*CROWN PLAZA …1970
۵*DEDEMAN…1775
۵*DIVAN…2650
۵*ELITE WORLD….2350
۵*GRAND CEVAHIR …1820
۵*GREEN PARK MERTER …1780
۵*HOLIDAY INN ISTANBUL CITY…1835
۵*LIONEL…1665
۵*MERCURE BOMONTI ..2060
۵*MERCURE BOSPHORUS…1850
۵*POINT BARBAROS …1890
۵*POINT TAXIM….2250
۵*RAMADA MERTER …1635
۵*SURMELI…1790
۵*THE ELYSIUM…2250
۵*THE PARMA ….2250
۵*TITANIC BUSSINESS…1710
۵*VIALAND PALACE…2030

بهترین نرخ های تور استانبول را از ما بخواهید

آمار پروازی استانبول

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۷ شهریور ۱۳۹۶معتبر میباشد

آمار پرواز قشم ایر استانبول

۲۹-۰۱/۰۲ SEP………………………….۱۲۹۰
۲۹-۰۳/۰۴/۰۵ SEP…………………….۱۳۹۰
۳۰-۰۲/۰۳ SEP………………………….۱۲۹۰
۳۰-۰۴/۰۵ SEP………………………….۱۳۹۰
۳۰-۰۶ SEP……………………………….۱۷۹۰
۳۱-۰۳/۰۴ SEP………………………….۱۲۹۰
۳۱-۰۵ SEP……………………………….۱۳۹۰
۳۱-۰۶/۰۷ SEP……………………….…۱۷۹۰
۰۱-۰۴/۰۵ SEP………………………….۱۲۹۰
۰۱-۰۶ SEP……………………………….۱۷۹۰
۰۲-۰۵ SEP……………………………….۱۲۹۰
۰۲-۰۶ SEP……………………………….۱۶۹۰
۰۲-۰۷/۰۸/۰۹ SEP…………………….۱۷۹۰

بلیط آفری دبی

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۲۵ مرداد ۱۳۹۶معتبر میباشد

لیط آفری دبی
همه روزه با بهترین ساعت پروازی

۱۸-۲۱…..۵۵۰.۰۰۰ ۱۸-۲۲…..۵۵۰.۰۰۰
۱۹-۲۲…..۶۷۰.۰۰۰
۲۰-۲۳…..۶۶۰.۰۰۰ ۲۰-۲۴…..۶۹۰.۰۰۰
۲۱-۲۴…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۱-۲۶…..۶۹۰.۰۰۰
۲۲-۲۵…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۲-۲۶…..۶۹۰.۰۰۰
۲۳-۲۶…..۷۵۰.۰۰۰ ۲۳-۲۷…..۷۵۰.۰۰۰
۲۴-۲۷…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۴-۲۸…..۶۹۰.۰۰۰
۲۵-۲۸…..۵۵۰.۰۰۰ ۲۵-۲۹…..۵۹۰.۰۰۰
۲۶-۲۹…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۶-۳۰…..۶۹۰.۰۰۰
۲۷-۳۰…..۶۹۰.۰۰۰
۲۸-۳۱…..۷۵۰.۰۰۰ ۲۸-۰۱…..۷۵۰.۰۰۰
۲۹-۰۱…..۷۵۰.۰۰۰ ۲۹-۰۲…..۷۵۰.۰۰۰
۳۰-۰۲…..۷۵۰.۰۰۰ ۳۰-۰۳…..۷۵۰.۰۰۰

آفر مالزی ایراسیا

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۸ مرداد ۱۳۹۶معتبر میباشد

آفر تور مالزی با پرواز ایر آسیا

مالزی – کوالالامپور

پرواز ایرآسیا ( ۷ روزه )

: Sani Hotel 3*  ۱.۶۹۰
:Sandpiper Hotel 3* 1.730
: Mandarin Court 3* 1.750
:Flamingo 3* :point_right: ۱.۷۷۰

:Grand Season 4*  ۱.۹۳۰
: D’Majestic 4*  ۱.۹۹۰
:Metro 360 4* 2.050
: Novotel 4*  ۲.۰۷۰
: Corus 4* 2.090

:Sunway Putra 5*  ۱.۹۹۰
: Pacific Regency 5*  ۲.۰۹۰
: Royal Chulan 5* 2.290
: Sheraton 5* 2.390

: Intercontinental 5*  ۲.۴۹۰

۸۸۸۴۹۳۲۴

بلیط آنکارا با ترکیش

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۴ مرداد ۱۳۹۶معتبر میباشد

تور ۵روز استانبول ۲۷ ۲۸ ۲۹ jul پرواز آسمان و آتا

topkapi 950

sabena 950

abel 975

lagarden 995

arsima taksim 1055

marinem 1020

the city 1020

grandonal 1020

golden hill 1085

valide 1085

tulip 1120

blue way 1120

bianco 1125

lausus 1125

dedeman 1190

surmeli 1190

ostanic 1360

goldenpark 1360

nazcity 1360

avantgard 1420

larespark 1450

point 1590

elitworld 1740

بلیط تایلند با عمان تیر ماه ۹۶

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۲۷ خرداد ۱۳۹۶معتبر میباشد

نرخ آفری بلیط بانکوک با پرواز عمان ایر ویژه تیر ماه

نرخ ویژه بلیط رفت و برگشت بانکوک پرواز عمان ایر

۰۵ JUL – ۱۵ JUL (9 SHAB) 1.650 18:15
۰۶ JUL – ۱۵ JUL (9 SHAB) 1.650 05:15
۰۸ JUL – ۱۷ JUL (8 SHAB) 1.650 18:15
۱۰ JUL – ۱۹ JUL (8 SHAB) 1.650 18:15
۱۱ JUL – ۱۹ JUL (8 SHAB) 1.650 05:15
۱۲ JUL – ۲۲ JUL (9 SHAB) 1.800 18:15
۱۵ JUL – ۲۴ JUL (8 SHAB) 1.750 18:15
۱۷ JUL – ۲۶ JUL (8 SHAB) 1.750 18:15
۱۹ JUL – ۲۷ JUL (7 SHAB) 1.750 18:15
۲۰ JUL – ۲۹ JUL (7 SHAB) 1.750 05:15
۲۴ JUL – ۰۲ AUG (8 SHAB) 1.650 18:15
۲۶ JUL – ۰۳ AUG (7 SHAB) 1.650 18:15
۲۹ JUL – ۰۷ AUG (8 SHAB) 1.650 18:15

۸۸۸۴۹۳۲۴

آفر استانبول ۲۸ و ۲۹ خرداد

اعتبار این آفر فقط برای تاریخ۲۵ خرداد ۱۳۹۶معتبر میباشد

نرخ آفری تور استانبول برای آخر خرداد

تور۴ روزه استانبول۱۸و۱۹ جون صبح به ظهرتابان


۳*orun 980
۳*Sabena 980
۴*matiat 1020
۴*buyuk sahinler 1050
۴*the city 1030
۴*la garden 1030
۴*marinem 1040
۴*arsima 1040
۴*grand hilarium 1095
۴*eterno taksim 1100
۴*monopol taksim 1050
۴*city center 1110
۴*NOVA PLAZA TAKSIM 1110

۸۸۸۴۹۳۲۴

صفحه 1 از 101 2 3 10

راهنمای سفر