اعتبار تور از: 26 اسفند _|_ تا: 6 فروردین _|_ مدت اقامت: 7 شب و 8 روز

تور مالزی نوروز ۹۷

                                                                                                                                         * ویژه نوروز 97 *

نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
Sandpiper

☆☆☆ / BB

۴/۳۴۳/۰۰۰ ۴/۴۷۳/۰۰۰ ۴/۲۸۵/۰۰۰ ۴/۱۵۷/۰۰۰

Sani Hotel

☆☆☆ / BB

۴/۳۸۵/۰۰۰ ۴/۵۵۳/۰۰۰ ۴/۲۹۸/۰۰۰ ۴/۲۱۲/۰۰۰

Flamingo

☆☆☆☆ / BB

۴/۴۶۹/۰۰۰ ۴/۶۳۷/۰۰۰ ۴/۳۶۱/۰۰۰ ۴/۲۱۲/۰۰۰

Soleil

☆☆☆ / BB

۴/۴۷۹/۰۰۰ ۴/۶۳۷/۰۰۰ ۴/۳۶۶/۰۰۰ ۴/۲۱۲/۰۰۰

Metro hotel

☆☆☆ / BB

۴/۵۴۲/۰۰۰ ۴/۸۵۸/۰۰۰ ۴/۴۵۸/۰۰۰ ۴/۲۳۳/۰۰۰

Grand season

☆☆☆☆ / BB

۴/۶۲۲/۰۰۰ ۴/۹۴۱/۰۰۰ ۴/۴۹۲/۰۰۰ ۴/۲۹۲/۰۰۰

Royal chulan bintang

☆☆☆☆ / BB

۴/۷۶۷/۰۰۰ ۵/۲۰۳/۰۰۰ ۴/۶۴۴/۰۰۰ ۴/۳۳۸/۰۰۰

Metro 360

☆☆☆☆ / BB

۴/۷۷۵/۰۰۰ ۵/۲۴۵/۰۰۰ ۴/۶۴۴/۰۰۰ ۴/۳۹۵/۰۰۰

Furama

☆☆☆☆ / BB

۴/۷۷۵/۰۰۰ ۵/۲۴۵/۰۰۰ ۴/۶۴۴/۰۰۰ ۴/۳۵۹/۰۰۰

Swiss garden

☆☆☆☆ / BB

۴/۷۹۳/۰۰۰ ۵/۳۳۵/۰۰۰ ۴/۶۷۸/۰۰۰ ۴/۳۲۵/۰۰۰

Royal hotel

☆☆☆☆ / BB

۴/۷۹۳/۰۰۰ ۵/۲۵۵/۰۰۰ ۴/۶۴۹/۰۰۰ ۴/۳۵۹/۰۰۰

Novotel Kuala

☆☆☆☆ / BB

۴/۸۷۷/۰۰۰ ۵/۴۹۴/۰۰۰ ۴/۷۵۴/۰۰۰ ۴/۳۵۹/۰۰۰

Pacific regency

☆☆☆☆☆ / BB

۴/۹۰۸/۰۰۰ ۵/۷۱۴/۰۰۰ ۴/۷۸۰/۰۰۰ ۴/۳۶۷/۰۰۰

توضیحات:

  • نرخ کودک ۴۵۰/۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • استفاده از جایگاه CIP برای هر طرف ۳۷۰/۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

 

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان – ترانسفر فرودگاهی – یک گشت شهری با ناهار – بیمه