اعتبار تور از: 1 مرداد _|_ تا: 31 مرداد _|_ مدت اقامت: 3 شب و 4 شب و 7 شب

تور باکو

در صورت در خواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 200/000 تومان (دویست هزار تومان) به قیمت ها افزوده می شود.

روزهای پرواز 

جمعه به سه شنبه 4 شب

شنبه به سه شنبه 3 شب

سه شنبه به جمعه 3 شب

سه شنبه به شنبه 4 شب

سه شنبه به سه شنبه 7 شب

نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
AZALIA

☆☆☆☆ / BB

۱/۳۹۵/۰۰۰

۱۰۵/۰۰۰

شب اضافه

۱/۶۹۵/۰۰۰
۱۶۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

EMERALD

☆☆☆☆ / BB

۱/۳۹۵/۰۰۰

۱۰۵/۰۰۰

شب اضافه

۱/۶۹۵/۰۰۰
۱۶۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

LAKE PALACE

☆☆☆☆ / BB

۱/۵۴۵/۰۰۰

۱۱۵/۰۰۰

شب اضافه

۱/۷۹۵/۰۰۰
۱۹۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

SPRING HOTEL

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۵۹۵/۰۰۰

۱۲۵/۰۰۰

شب اضافه

۱/۸۴۵/۰۰۰
۲۰۰/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

IVA

☆☆☆☆ / BB

۱/۶۴۵/۰۰۰

۱۳۵/۰۰۰

شب اضافه

۱/۸۹۵/۰۰۰
۲۰۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

SAPHIRE MARIN

☆☆☆☆ / BB

۱/۶۹۵/۰۰۰

۱۴۵/۰۰۰

شب اضافه

۱/۹۴۵/۰۰۰
۲۵۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

DONDAR

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۶۹۵/۰۰۰

۱۴۵/۰۰۰

شب اضافه

۱/۹۴۵/۰۰۰
۲۵۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

SAPHIRE HOTEL

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۷۴۵/۰۰۰

۱۵۵/۰۰۰

شب اضافه

۱/۹۹۵/۰۰۰
۲۶۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

RAMADA

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۷۴۵/۰۰۰

۱۵۵/۰۰۰

شب اضافه

۱/۹۹۵/۰۰۰
۲۶۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

QAFQAZ SPORT

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۷۹۵/۰۰۰

۱۷۵/۰۰۰

شب اضافه

۲/۰۹۵/۰۰۰
۲۶۰/۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

QAFQAZ CITY

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۸۴۵/۰۰۰

۱۹۵/۰۰۰

شب اضافه

۲/۱۴۵/۰۰۰
۳۱۰/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

EXELSIOR

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۸۴۵/۰۰۰

۱۹۵/۰۰۰

شب اضافه

۲/۲۹۵/۰۰۰
۳۵۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

QAFQAZ POINT

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۸۴۵/۰۰۰

۱۹۵/۰۰۰

شب اضافه

۲/۱۴۵/۰۰۰
۳۱۰/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

KEMPINSKI

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۸۹۵/۰۰۰

۱۹۵/۰۰۰

شب اضافه

۲/۱۹۵/۰۰۰
۳۳۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

HAYAT REGENCY

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۹۴۵/۰۰۰

۲۴۵/۰۰۰

شب اضافه

۲/۴۴۵/۰۰۰
۴۰۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

BOULEVARD

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۹۹۵/۰۰۰

۲۶۵/۰۰۰

شب اضافه

۲/۳۴۵/۰۰۰
۳۹۰/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

JUMEIRA BEACH

☆☆☆☆☆ / BB

۲/۶۹۵/۰۰۰

۴۶۵/۰۰۰

شب اضافه

۳/۶۹۵/۰۰۰
۸۲۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

KHAZRI

☆☆☆☆☆ / BB

۲/۹۹۵/۰۰۰

۴۱۵/۰۰۰

شب اضافه

۳/۵۹۵/۰۰۰
۹۲۵/۰۰۰
-
۱/۰۹۵/۰۰۰

توضیحات:

 

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان و کیش ایر – ویزا – اقامت با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – ۱ گشت شهری به همراه ناهار

توضیحات:

  • پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام عقد قرارداد الزامیست.
  • مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و یا آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  • نرخ کودک زیر دو سال ۲۹۰/۰۰۰ تومان (دویست و نود هزار تومان) می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

۱ قطعه عکس ۴*۳ – اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار