اعتبار تور از: 7 مرداد _|_ تا: 7 شهریور _|_ مدت اقامت: 3شب و 4 روز

تور استانبول

                                           ساعت رفت: 05:50                       ساعت برگشت: 22:50

روز های پرواز = هرروز هفته

نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
GRAND MILAN

☆☆☆ / BB

۱/۲۹۵/۰۰۰

۳۶/۰۰۰

شب اضافه

۱/۳۹۵/۰۰۰
۶۷/۰۰۰
۱/۲۷۲/۰۰۰
۲۸/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۲۸/۰۰۰

اکسارای

MATIAT HOTEL

☆☆☆☆ / BB

۱/۳۳۰/۰۰۰

۴۸/۰۰۰

شب اضافه

۱/۴۴۵/۰۰۰
۸۶/۰۰۰
۱/۳۲۰/۰۰۰
۴۵/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۴۵/۰۰۰

آکسارای

KAYA HOTEL

☆☆☆ / BB

۱/۳۵۵/۰۰۰

۵۵/۰۰۰

شب اضافه

۱/۵۱۵/۰۰۰
۱۰۵/۰۰۰
۱/۳۰۵/۰۰۰
۴۰/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۴۰/۰۰۰

-

MARMARAY HOTEL

☆☆☆☆ / BB

۱/۳۸۰/۰۰۰

۶۳/۰۰۰

شب اضافه

۱/۵۶۵/۰۰۰
۱۲۰/۰۰۰
۱/۳۲۰/۰۰۰
۴۴/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۴۴/۰۰۰

اکسارای

HOTEL GRAND UNAL

☆☆☆ / BB

۱/۳۹۵/۰۰۰

۶۷/۰۰۰

شب اضافه

۱/۵۹۰/۰۰۰
۱۲۸/۰۰۰
۱/۳۴۵/۰۰۰
۵۱/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۵۱/۰۰۰

-

HOTEL BUYUK KEBAN

☆☆☆ / BB

۱/۴۰۵/۰۰۰

۷۰/۰۰۰

شب اضافه

۱/۵۳۰/۰۰۰
۱۰۹/۰۰۰
۱/۳۲۰/۰۰۰
۴۴/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۴۴/۰۰۰

-

CARTOON HOTEL

☆☆☆ / BB

۱/۴۶۵/۰۰۰

۹۰/۰۰۰

شب اضافه

۱/۶۹۰/۰۰۰
۱/۶۶/۰۰۰
۱/۳۷۰/۰۰۰
۵۹/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۵۹/۰۰۰

تقسیم

CIHANGIR HOTEL

☆☆☆ / BB

۱/۴۸۰/۰۰۰

۹۳/۰۰۰

شب اضافه

۱/۷۶۰/۰۰۰
۱۸۱/۰۰۰
۱/۳۸۰/۰۰۰
۶۳/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۶۳/۰۰۰

تقسیم

FERONYA HOTEL

☆☆☆☆ / BB

۱/۴۸۰/۰۰۰

۹۳/۰۰۰

شب اضافه

۱/۷۱۵/۰۰۰
۱۶۶/۰۰۰
۱/۴۲۵/۰۰۰
۷۴/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰۰
۷۴/۰۰۰

تقسیم

TITANIC BUSINESS

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۴۸۰/۰۰۰

۹۳/۰۰۰

شب اضافه

۱/۷۲۵/۰۰۰
۱۷۰/۰۰۰
۱/۳۷۰/۰۰۰
۵۹/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۵۹/۰۰۰

-

ISTANBUL DORA HOTEL

☆☆☆☆ / BB

۱/۴۹۰/۰۰۰

۹۷/۰۰۰

شب اضافه

۱/۷۴۰/۰۰۰
۱۷۴/۰۰۰
۱/۳۹۵/۰۰۰
۶۷/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۶۷/۰۰۰

-

GRAND HOTEL HALIC

☆☆☆☆ / BB

۱/۴۹۰/۰۰۰

۹۷/۰۰۰

شب اضافه

۱/۷۱۵/۰۰۰
۱۶۶/۰۰۰
۱/۳۴۵/۰۰۰
۵۱/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۵۱/۰۰۰

-

ICON HOTELISTANBUL

☆☆☆☆ / BB

۱/۵۰۵/۰۰۰

۱۰۱/۰۰۰

شب اضافه

۱/۷۸۵/۰۰۰
۱۸۹/۰۰۰
۱/۳۳۳/۰۰۰
۴۸/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۴۸/۰۰۰

-

LAMOA DESIGN HITEL

☆☆☆☆ / BB

۱/۵۳۰/۰۰۰

۱۰۹/۰۰۰

شب اضافه

۱/۷۹۰/۰۰۰
۱۹۰/۰۰۰
۱/۴۱۵/۰۰۰
۷۳/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۷۳/۰۰۰

-

SEMINAL HOTEL

☆☆☆☆ / BB

۱/۵۳۰/۰۰۰

۱۰۹/۰۰۰

شب اضافه

۱/۸۳۵/۰۰۰
۲۰۳/۰۰۰
۱/۴۱۵/۰۰۰
۷۳/۰۰۰
۱/۰۹۵/۰۰۰
۷۳/۰۰۰

تقسیم

توضیحات:

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال، اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، یک گشت شهری به همراه ناهار ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

توضیحات:

  • حداقل اعتبار پاسپورت برای ورود به کشور ترکیه ۶ماه می باشد.
  • نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۷۰/۰۰۰ تومان می باشد.
  • کنترل پاسپورت برای هرگونه ممنوعیتی خروج از کشور به عهده ی مسافر و یا آژانس ثبت نام کننده می باشد و شرکت آنیل پرواز هیچ گونه مسولیتی در قبال این مورد ندارد.
  • هزینه بیمه بالای ۶۵ سال به عهده مسافر می باشد.