تور استانبول تعطیلات آذر

تورهای آفری, تورهای استانبول ۱۵ آذر ۱۳۹۴

نرخ تور استانبول ۱۵ به ۱۹ آذر ۳ شب و ۴ روز

۱۶ به ۲۰ آذر

تاریخ ۲۰ به ۲۴ همه قیمتها ــــ۱۰۰۰۰۰  کاهش نرخ

هتل ۳ * گرند لیزا =۶۸۰۰۰۰ تومان

هتل ۳* توپکاپی=۷۱۰۰۰۰ تومان

هتل مارینم/سوگات/ابل=۷۳۰۰۰۰ تومان

هتل ۴*گرند خلیج / سانتاپرا/دورا/گرند هیلاریوم/آل سیزن/بیربی/گرند انال =۷۷۰۰۰۰ تومان

هتل ۴*آیکون/ بودو/کارلتون/کارتون تکسیم =۸۱۰۰۰۰ تومان

هتل ۴*لیون/کروانسرای=۸۰۰۰۰۰ تومان

هتل ۴*کریستال/برجر =۸۲۰۰۰۰ تومان

هتل ۴* گلدن پارک =۸۵۰۰۰۰ تومان

هتل ۵* سورملی=۹۴۰۰۰۰ تومان

هتل ۵*گرند جواهر/بیز جواهر=۹۶۰۰۰۰ تومان

۸۸۸۴۹۳۲۴

آنیل پرواز

ارسال نظر

راهنمای سفر