تور آفری استانبول

تورهای آفری ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

نرخ ویژه تور استانبول با پرواز ایرباس قشم ایر

تاریخ ۷ به ۱۰ سپتامبر ۳شب و ۴ روز

هتل ۳* گرندمیلان=۱۲۸۰۰۰۰تومان

هتل ۳* توپکاپی =۱۳۳۰۰۰۰ تومان

هتل آل سیزن/گلدن هیل/گرند هیلاریوم=۱۳۸۰۰۰۰ تومان

هتل ۴* دورا=۱۴۲۰۰۰۰ تومان

هتل ۴* کریستال=۱۵۲۰۰۰۰ تومان

هتل ۵*موون پیک لونت=۱۵۸۰۰۰۰ تومان

هتل ۵* کروون پلازا هاربیه=۱۶۸۰۰۰۰ تومان

۸۸۸۴۹۳۲۴

ارسال نظر

راهنمای سفر