تخفیف هتل در استانبول

تورهای آفری ۱۷ آبان ۱۳۹۴

ویژه نوامبر

 

۱۰ آبان ۹۴ تا ۹ آذر ۹۴

//////////////////////////

*** هتلهای برتر و باکیفیت استانبول ***

هتلهای تخفیف خورده

هتل ۳ ستاره افسوس آکسارای – ۲۲ دلار – مشاهده مشخصات

هتل ۴ ستاره فورچون گریت – سلطان احمد – ۳۰ دلار – مشاهده مشخصات

هتل ۵ستاره آرتز – شیشلی – ۴۵ یورو – مشاهده مشخصات

ارسال نظر

راهنمای سفر