آفر مالزی ۷ مهر

تورهای آفری ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

نرخ ویژه تور مالزی با پروازایران ایر

TKT 29 SEP : 1/430/000

سانی = ۱۵۹۰۰۰۰

آرنا استار = ۱۶۴۰۰۰۰

داینستی = ۱۶۵۰۰۰۰

فلامینگو = ۱۷۰۰۰۰۰

می تاور = ۱۷۰۰۰۰۰

گرند سیزن = ۱۸۶۰۰۰۰

رویال بینتانگ = ۲۰۳۰۰۰۰

فوراما = ۲۰۳۰۰۰۰

دورست ریجنسی = ۲۰۶۰۰۰۰

کنکورد / کورس = ۲۱۴۰۰۰۰

سری پسیفیک = ۲۰۷۰۰۰۰

پسفیک ریجنسی= ۲۲۱۰۰۰۰

رویال چولان/ رنسانس = ۲۳۴۰۰۰۰

پرینس / اینتر کنتیننتال = ۲۴۲۰۰۰۰

شرایتون = ۲۴۶۰۰۰۰

آنیل پرواز …. ۸۸۸۴۹۳۲۴ ….. زاغری

ارسال نظر

راهنمای سفر