آفر مالزی با ایر آسیا

تورهای آفری ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آفر تور کوالامپور با پرواز ایرآسیا

تاریخ ١١ ، می

SAND PIPER     ۱۴۹۰
MAYTOWER     ۱۶۵۰
GRAND SEASON     ۱۶۹۰
OASIA HOTEL    ۱۹۵۰
ROYAL BINTANG      ۱۷۹۰
CORUS /CONCORD    ۲۰۹۰
SWISS GARDEN HOTEL     ۲۰۹۰
PACIFIC REGENCY   ۱۹۹۰
ISTANA    ۲۰۹۰
ROYAL CHULAN     ۲۱۵۰
SHERATON    ۲۲۵۰
INTERCONTINENTAL     ۲۲۹۰

JW MARIOTT     ۲۸۵۰

۸۸۸۴۹۳۲۴

ارسال نظر

راهنمای سفر