آفر آنتالیا ۱۵ خرداد

تورهای آفری ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

آفر تور آنتالیا ویژه ۱۴ خرداد با پرواز قشم ایر

HIMEROS………….4*ALL….1.090

VIKING STAR………5*UALL…1.390
GRAND RING……….5*UALL…1.490
LARA FAMILY CLUB….5*UALL…1.740
ORANGE COUNTY…….5*UALL…1.840
CRYSTAL WATER WORLD..5*UALL…1.950
KERVANSARAY LARA….5*UALL…2.090
FAME LARA/KAYA……5*UALL…2.090
Wow KERMLIN………5*UALL…2.140
SPICE……………5*UALL…2.290
CONCORDE DELUX…….5*UALL…2.340
BARUT LARA………..5*UALL…2.490

ارسال نظر

راهنمای سفر